Bolignyt

Noter:

Bliv klog på arkitektur

Har du styr på ismerne i danske arkitektur? Hvornår blev f.eks. Rundetårn og Københavns Rådhus bygget. Og er de to bygningsværker overhovedet med i nogen kanon? Har du mod på at blive klogere på arkitektur er Dansk Arkitekturcenters hjemmeside arkisite et godt sted at søge hen. Kort før årsskiftet blev sitet udvidet med arksite kanon, hvor man kan få styr på alle de officielle og uofficielle kanoner, som er blevet til i løbet af de sidste par år. Bl.a. er der også en henvisning til denne avis' kanon. Ifølge DACs direktør, Kent Martinussen har den megen debat om kanoner skabt mere interesse for arkitektur, og det er vigtigt, understreger han. Kanon-værkerne er præsenteret i tekst og billeder på en tidslinje. På sitet er der også lagt op til interaktivitet, og man kan skabe sin egen kanon og kommentere på andre brugeres, og der er quizzer, hvor man kan teste egen viden. www.dac.dk/arkisite henvender sig til hele befolkningen, men er samtidig gratis undervisningsmateriale for gymnasier og folkeskolens ældste klasser. Generelt er fremstillingen af den danske og internationale arkitektur derfor yderst pædagogisk og let at gå til. gin

Håndbog for husejere

»Her halter huset« er en særdeles overskuelig og illustreret håndbog for husejere, der gerne vil følge lidt med i deres boligs tilstand. Forfatteren Ulrik Hovmand, der bl.a. har en baggrund som beskikket bygningssagkyndig og energikonsulent, har udvalgt 30 skadetyper ved huset. Det gælder f.eks. diverse skader i kældre, på facader, vinduer, badeværelser og tekniske installationer. Hver af de 30 skader er nøje beskrevet, både hvad angår skaderne, og hvad der skal gøres ved dem. Hvert afsnit indeholder også en kort oversigt over økonomi, hvor hurtigt skaden bør udbedres, sværhedsgraden, hvilken fagmand der skal udføre opgaven, og om det evt.kan klares af en gør-det-selv-kyndig. Endelig er der henvisninger til bøger, pjecer m.m., hvor man kan læse mere om emnet. Bogen er udgivet på Huset Hovmand i samarbejde med Bolius. Den er på ca. 100 sider med illustrationer i farver. Pris: 179 kr. gin

Sundt indeklima i det nye hus

Skal I bygge nyt hus, er det vigtigt fra starten at lægge grundstenen til et sundt indeklima. Nyhusforeningen og Astma- og Allergiforbundet har sammen udgivet en pjece på 24 sider, der giver gode råd om godt indeklima. Her får man bl.a. at vide, at der som minimum skal være udeluftsventiler i sove- og opholdsrum, mens køkken og badeværelser bør have mekanisk udsugning. Gasser og dampe fra byggematerialer kan undgås ved at vælge materialer, der allerede er overfladebehandlet fra fabrikken, f.eks. lakerede gulvplader. Når man vælger maling og lak gælder det om at vælge lavest mulige MAL-kode 001. Herom kan man læse mere i pjecen. Inden de nye beboere flytter ind i det nye hus, er det vigtigt at de får luftet ud og får sat varme på, da det fremskynder afdampning og tørring af f.eks. maling. Pjecen kan downloades på www.nyhusforeningen gin