Arkitema

Jørgen Bach, partner og arkitekt hos Arkitema, der har stået bag en lange række af de senere års boligbyggerier: Kommandantens Gård på Christianshavn, Åkrogen i Risskov, Nokken i Tuborg Havn og Sct. Pouls Have i Holstebro.

1 Tietgenkollegiet i Ørestaden af Boje Lundgaard og Lene Tranbjerg og Dianashave i Hørsholm, tegnet af Vandkunsten. Jeg ved godt, at det er ca. ti år gammelt, men Dianashave er et meget smukt og helstøbt projekt.

2 Tietgenkollegiets runde form danner et fantastisk stemningsfuldt og beskyttet uderum. Bygningen er med sin form med til at danne det, Ørestaden mangler: kvalitative uderum.

Dianashave, fordi Vandkunsten gennem en række bebyggelser har dyrket længehuset som arketype. Placering i landskabet, ankomst, udsigt og oplevelse af at bo midt i en stor dansk bøgeskov.

3 Sluseholmens facader er udarbejdet af 25 danske arkitektkontorer, under ledelse af Arkitema, og især de yngre arkitekter har skabt nyskabende og innovative facader. Sluseholmen bygger på idéen om arkitektonisk variation, idet karréerne er sammensat af indviduelle huse. Et hus er defineret som de lejligheder, der ligger fælles omkring et trapperum. Når kanalerne i 2008 fyldes med vand vil projektet fremstå som noget helt unikt. Arkitekter fra hele verden kommer for at se på dette eksperimenterende projekt.

4 Arkitema tror på, at vi i det næste årti kommer til at arbejde med boligens energiforbrug, og vi er sikre på, at det vil ændre dansk boligbyggeri radikalt både rumligt, arkitektonisk og med hensyn til anvendelse af materialer. Derudover ser vi en stor udfordring i, hvordan vi kan fortætte byerne – alle vil i fremtiden bo centralt med let adgang til arbejde, kultur, og transport.

5 Især i København er der opført nogle byggerier, der bærer præg af, at der skulle opføres noget i en fart. Vi taler på tegnestuen ofte om, at vi burde have mere debat om, hvilke kvaliteter vi i virkeligeheden længes efter i boligen – fællesskab, samvær, kreativitet, tryghed. Men når der er tryk på efterspørgelsen af boliger, er der ofte hverken tid eller lyst til at investere penge og tid på at diskutere de mere basale livsbetingelser, folk vil have tag over hovedet lige nu og her. Developerne har lænet sig op ad dem, der skulle sælge boligerne, ejendomsmæglerne. Mæglerne bestemmer, hvordan det næste byggeri skal se ud efter, hvad der solgte godt i sidste projekt. På den måde er der bygget boliger, der passer til alle, men også boliger uden plads til, at køberne har kunnet sætte deres indivduelle præg på boligen. Nu er der stilstand på boligmarkedet, hvilket giver os som arkitekter tid til at undersøge og forske i, hvad det moderne menneske i virkeligheden går rundt og drømmer om og har brug for. Ser man tilbage i tiden, så rykker udviklingen i boligbyggeriet sig typisk i tider, hvor der ikke bliver bygget så meget.

6 Krøyers Plads. Egeraat fra Holland havde tegnet et unikt og skulpturelt projekt, som ville have bragt København op på niveau med andre metropoler i Europa. Ærgeligt vi ikke fik set projektet i scala 1:1.