Ud med oliefyret – men hvad er alternativet?

Alle med et olie- eller naturgasfyr, der synger på sidste vers, bør overveje alternative løsninger, inden de investerer i et nyt varmeanlæg. Men det er ikke helt enkelt. Heldigvis er der nu gratis rådgivning fra uvildige eksperter.

Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Olie- og gasfyr har haft deres glansperiode. Uanset hvordan man vender og drejer det, har de såkaldte fossile brændstoffer ingen stor fremtid; de udleder CO2, når man brænder dem af, der er begrænsede mængder tilbage, og forsyningssikkerheden er ikke i top. Men hvad skal man så stille op, den dag olie- eller gasfyret sætter ud?

Det er der ikke lige et enkelt svar på. Derfor kører Energistyrelsen nu eksperterne i stilling og etablerer en uvildig rådgivningstjeneste for alle bygningsejere. Rådgivningen udføres af Energitjenesten i samarbejde med VedvarendeEnergi, Bolius og Teknologisk Institut.

»Hvis man står med et udtjent olie- eller naturgasfyr, kan det måske være lidt kompliceret at hitte rede i de forskellige alternativer, så det er en rigtig god idé at kontakte en uvildig energikonsulent for at blive klædt bedre på til at træffe det rigtige valg. Man bliver nødt til at tage udgangspunkt i det enkelte hus, for alle boliger er forskellige, og behovene er ikke ens,« siger Morten K. Mathiasen, energiansvarlig fagekspert i Bolius.

Læs også:  Drop oliefyret – så meget sparer du

I 2012 var cirka 250.000 danske helårshuse opvarmet med olie. Heraf kan godt 50.000 boliger uden videre tilkoble sig fjernvarme- eller naturgasnettet. Men der er altså ca. 200.000 boliger, der også i fremtiden har brug for en egen varmeforsyning, som - hvis det står til regeringen - ikke kører på olie eller gas, der udleder CO2 ved afbrænding. Det er regeringens mål, at oliefyr i løbet af de næste 17 år skal udfases som opvarmningsform.

»Men det skal man ikke grue for. Tværtimod. Ofte er det en ren solstrålehistorie at udskifte de gamle, ineffektive oliefyr. Uden at overdrive kan man hurtigt snakke en halvering af varmeregningen, hvis man for eksempel skifter fra oliefyr til en varmepumpe,« siger Morten K. Mathiasen.

Læs også: 10 gode råd, når du skal kvitte oliefyret

Alle med et naturgasfyr, der synger på sidste vers, bør også overveje alternative løsninger, før de blot køber et gasfyr igen.

»Der er mange ubekendte i det her, for vi kender for eksempel ikke fremtiden for naturgasfyr. Det er også oplagt at undersøge, om der i fremtiden vil være naturgas i det område, hvor man bor, eller om der er planer om at indføre fjernvarme. Her vil vi i vores rådgivning være borgernes sparringspartner og sammen finde ud af, hvad der reelt er muligt og også give et bud på investeringerne,« fortæller Marianne Bender, projektleder og energivejleder i Energitjenesten.

Find olie- eller naturgasfyrets afløser

Allerede fra i år er det ikke tilladt at opsætte olie- eller naturgasfyr i nybyggede huse. Og i 2030 skal det være helt slut med oliefyret. Alternativer er der nok af - med både fordele og ulemper:

Fjernvarme

Fordele:
En fjernvarmeunit tager ikke meget plads og er relativt enkel at installere.

Vælges en gennemstrømsvarmeveksler, kan man spare pladsen til en varmtvandsbeholder.

Begrænsede vedligeholdelsesomkostninger.

Lavt støjniveau.

Ingen lokal luftforurening fra afbrænding af brændsel.

Billig. Prisen kan dog variere meget fra område til område. Nogle steder vil det faktisk være dyrere end olie. Tjek prisen hos dit lokale fjernvarmeværk.

Vil i fremtiden blive en mere klimavenlig opvarmningsform i takt med, at fjernvarmeværkerne benytter vedvarende energi.

Ingen udgifter til skorstensfejer og eftersyn af kedel.Det er dog stadig en god idé at få varmeinstallationen efterset en gang imellem.

Ulemper:
Er på nuværende tidspunkt kun en mulighed for godt halvdelen af de danske husstande.

Udgifter til at etablere en lokal tilslutning.

Fremløbstemperaturen er lavere end ved oliefyr og gasfyr. Det betyder, at varmefladen skal være større. Overvej evt. at skifte til gulvvarme eller sætte flere radiatorer op.

Er der nedbrud i fjernvarmeværket, kan man ikke selv styre det eller reparere fejlen.

Naturgas

Fordele:
Velafprøvet teknologi.

Sammenlignet med f. eks varmepumper og træpillefyr er investeringsomkostningerne relativt mindre.

Moderne naturgasfyr kan omstilles til biogas.

Fremløbstemperaturen er den samme som ved oliefyr. Dvs. man behøver ikke ændre på husets radiatorer.

Ulemper:
Naturgas er et fossilt brændstof som kul og olie og udleder CO2 ved afbrænding. Det betragtes dog som det mest klimavenlige, fossile brændstof, fordi CO2-udledningen kun er ca. 60 pct. af den udledning , der er i forbindelse med olie.

Fra 2013 er det ikke længere lovligt at installere gasfyr i nye boliger.

Skorstensfejning og eftersyn af gaskedlen er lovpligtigt.

Træpillefyr

Fordele:
Velafprøvet teknologi.

Billig varme med nuværende priser på træpiller.

Meromkostningen ved installation er med de gældende brændselspriser hurtigt tilbagebetalt.

Fremløbstemperaturen er den samme som ved olie- eller gasfyr.

Miljøvenlig opvarmning, hvis anlægget er energieffektivt, og træpillerne stammer fra resttræ.

Ulemper:
Endnu ikke helt fuldautomatisk. Der skal fyldes træpiller på anlægget med jævne mellemrum.

Kræver lagerplads til træpiller.

Træpiller kan støve og medføre støvgener.

Eventuelt krav om brandsikring.

Afgiftspålagt - dermed er prisudviklingen for træpiller er uvis.

Skorstensfejning er lovpligtig.

Jordvarme


Fordele:
Lave årlige varmeomkostninger - med prisnedsættelse for eludgiften til varme, hvis forbruget overstiger 4.000 kWh.

Støjsvag - der er støjkrav til indedelen.

Miljøvenlig opvarmning.

Mere energieffektivt end andre former for varmepumper.

Ulemper:
Relativt dyrt at anlægge.

Kræver en grund af en vis størrelse og vis beskaffenhed.

Kræver opgravning af grunden/haven og bagefter reetablering.

Kræver efterisolering af dårligt isolerede bygninger for at opnå en effekt.

Kræver ofte etablering af nye radiatorer og/eller gulvvarme, fordi fremløbstemperaturen typisk ikke er så høj som ved gas- eller oliefyr.

Der skal ansøges om lov til nedgravning af jordslanger hos kommunen.

Er varmepumpen ikke tilstrækkelig effektiv om vinteren, kan man blive overrasket over større udgifter til el.

Luft-vand varmepumpe

Fordele:
Lave årlige varmeomkostninger.

Billigere at anlægge end jordvarme.

Ingen krav til grundens størrelse eller beskaffenhed.

CO2 venlig opvarmningsform.

Ulemper:
Støjen både fra den udendørs og indendørs del kan genere - selv om begge enheder skal overholde visse støjkrav.

Lavere effektivitet end ved jordvarme.

Det kan være nødvendigt at efterisolere dårligt isolerede bygninger for at opnå en til- fredsstillende effektivitet af varmepumpen.

Elvarme

Fordele:
Lave etableringsomkostninger.

Måske på længere sigt grøn energi, hvis kraftværkerne bliver CO2-neutrale.

Prisnedsættelse for eludgiften til varme, hvis forbruget overstiger 4.000 kWh.

Ulemper:
Ekstrem dyr opvarmningsform, trods prisnedsættelse på el, når forbruger overstiger 4.000 kWh.

Mindst energieffektive opvarmningsform.

Giver ofte dårligt indeklima.

Brandrisiko ved møbler eller ting i nærheden af radiatorerne.

Læs også: Tema om udskiftning af oliefyr