Sådan undgår du skimmelsvamp

Sorte pletter i fugerne i vindueskarmen eller i brusekabinen er tegn på, at der er problemer med luftfugtigheden i boligen. Resultatet kan være skimmelsvamp, som kan være skadelig for dit helbred.

Mængden af vanddamp i boligen er adfærdsbetinget – jo mere damp, der produceres via madlavning, tøjvask, tørretumbling og brusebade, jo mere skal der ventileres for at holde væksten af skimmelsvamp nede. Skimmelsvamp sidder typisk i vinduer og i brusekabinen, men kan også ses på vægge med en kuldebro. Fold sammen
Læs mere
Foto: Colourbox

Om vinteren er der ofte mere fugt i boligen end i sommerhalvåret, da vi på grund af kulden udenfor ikke altid har lyst til at lufte så meget ud. Men har du tendens til sorte pletter – skimmelsvamp – i dine vindueskarme, i brusekabinen eller på væggen bag møbler, bør du læse videre her.

»Mange mennesker lever med en større eller mindre grad af skimmelsvamp på særligt fugtige steder i boligen, og nogle kan opleve fysiske gener i form af f.eks. allergiske reaktioner som løbende næse og luftvejsirritation,« siger Turid Borgestrand Øien, ph.d.-studerende ved Statens Byggeforskningsinstitut på Aalborg Universitet.

Hun forsker i emnet skimmelsvamp og beboeradfærd og rådgiver om skimmelsvamp, som er et særligt udbredt fænomen i vinterhalvåret, hvor vi har vinduer og døre lukkede det meste af tiden.

»Det er vigtigt, at man holder øje med sin bolig i forhold til fugtbelastningen i det daglige. Har man f.eks. tre teenagere, som går i bad hver dag, er der brug for at lufte oftere ud end ellers, da der ellers vil være grobund for skimmelsvamp, hvis den øgede fugt forbliver og kondenserer i boligen,« siger Turid Borgestrand Øien.

Hun understreger i øvrigt, at det ikke altid er til at se, om boligen er i farezonen for at få skimmelsvamp, da nye termoruder – i modsætning til gamle vinduer – er så godt isolerede, at de ikke danner kondensvand på indersiden. Dug er altid en sikker indikator på for høj luftfugtighed inden døre, men på grund af termoruders bedre isoleringsevne vil fugten hellere kondensere et andet og koldere sted inden døre.

DET ER ISÆR vigtigt at holde øje med evt. skimmelsvamp i boligen, hvis man har små børn, som i perioder kan have nedsat immunforsvar og derfor være mere følsomme over for allergifremkaldende faktorer, mener professor Lars Gunnarsen, civilingeniør og ph.d.-forsker på Statens Byggeforskningsinstitut i København.

»Det kan hurtigt blive et omfattende problem, hvis man så at sige bruger sin bolig forkert, det vil sige ikke sørger for at undgå en ophobning af fugtig luft,« siger Lars Gunnarsen, der ser det som et af de største problemer omkring skimmelsvamp, at mange mennesker fejlagtigt tror, at de lukker al varmen ud, hvis de lufter ud tre gange om dagen.

»Fakta er, at ’ny’ kølig luft hurtigere varmes op end ’gammel’ fugtmættet luft. Men mange boligejere tænker naturligt nok på varmeregningen, så snart de åbner vinduerne om vinteren. Men man kan selvfølgelig også bare lige slukke for varmen imens,« uddyber han.

HAR DU ALLEREDE konstateret – eller har du mistanke om – skimmelsvamp i din bolig, kan du kontakte et rådgivningsfirma, som kan vurdere omfanget, svampetyper og iværksætte udbedringer.

»Det er en dårlig idé at begynde at skille konstruktionerne ad selv eller få en håndværker til det. Det vigtigste indledningsvis er altid at få fastlagt, hvorvidt en eventuel svamp er direkte sundhedsskadelig,« siger John Skovmand Thomsen, teknisk chef i Grundejernes Investeringsfond, der oplyser, at det helt konkret kræver en relativ luftfugtighed på over 75 pct. for, at svampen kan leve.

»De rette forhold forekommer, hvis beboelsesrum ventileres for lidt, eller hvis de indvendige overflader er så kolde, at vanddampen i boligen fortætter på overfladen. Derfor ses skimmelvækst ofte på ydervægge. Dårlig rengøring kan også gavne væksten, ligesom byggematerialer med et let tilgængeligt indhold af organiske materialer giver næring til skimmelsvamp,« siger John Skovmand Thomsen, der understreger, at det er ekstremt vigtigt at få gjort ordentligt rent og dernæst at sikre en tilstrækkelig ventilation samt fjerne kuldebroer, der gør de indvendige overflader i boligen ekstremt kolde.

At undgå skimmelsvamp er næsten umuligt, men du kan holde problemet i skak ved at udvise en ’god adfærd’ omkring indholdet af fugt i din bolig.

»De sorte pletter af skimmel i fugerne i ens bolig kan man også vælge at opfatte positivt – som en ven – der fortæller en, at der er behov for at lufte mere ud,« siger Lars Gunnarsen, som på det kraftigste fraråder, at man tørrer tøj indendørs eller bruger en kondenstørretumbler.

»Det optimale vil være, at man som husejer bygger et tørreskur, hvor tøjet kan hænge, selv om der falder en byge. Alternativt kan man hænge en tørresnor i carporten – hovedsagen er, at man ikke bruger sin bolig til det,« siger Lars Gunnarsen.

HVORDAN SLIPPER DU AF MED DET?

Det mest effektive våben mod skimmelsvamp i boligen er at lufte godt og grundigt ud – tre gange om dagen i vinterhalvåret – og holde en temperatur på 18 grader i alle rum.

Om sommeren er problemet ikke så stort, da åbne vinduer og døre sikrer et højt luftskifte.

Bor du i en bolig af ældre dato (fra 1920erne og frem), hvor høj luftfugtighed – modsat moderne boliger med nye vinduer – viser sig ved duggede ruder, er det en god idé at tørre vinduerne af for kondensvand om morgenen. Stil aldrig et møbel med en bagbeklædning op ad en kold ydermur, da risikoen for skimmelsvamp er meget stor.

Hold generelt støv og snavs fra døren, da skimmelsvamp finder næring i organiske materialer. Gør jævnligt rent i vinduesfugerne og i brusekabinen med f.eks. Rodalon.

Lad være med at have sengen stående direkte op ad væggen, da fugten kondenserer på væggen, hvor tapetet udgør det organiske materiale.

Bonusinfo: Allerede i Første Mosebog stod råd nedskrevet om, hvordan man undgik skimmelsvamp.

KILDER: LARS GUNNARSEN, PROFESSOR, CIVILINGENIØR OG PH.D.-FORSKER, STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT I KØBENHAVN. TURID ØIEN, ARKITEKT OG PH.D.-STUDERENDE VED STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT, AALBORG UNIVERSITET. JOHN SKOVMAND THOMSEN, TEKNISK CHEF, GRUNDEJERNES INVESTERINGSFOND.