Har du styr på regnvandet?

Det kan være en god idé at tænke i alternative løsningsmodeller, når der skal afvandes fra hustage, skure og lignende i den private villahave. En faskine er både usynlig, nem at have med at gøre og god for miljøet.

Naboens have er gravet lidt op for at få faskinen installeret. Vandet fra tagnedløbet ledes via et rør i pvc til faskinen, der placeres et passende sted i haven. Fold sammen
Læs mere
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

I fik de krav fra kommunen om, at den forestående tagudvidelse skulle kobles til en faskine fremfor det kommunale kloaksystem. Det er efterhånden blevet kutyme i flere og flere af landets kommuner, at der stilles krav om, at der ved nybyg på private matrikler skal tænkes i lokale regnvandsløsninger, så det kommunale kloaksystem ikke overbelastes. Hvordan kravene er formuleret, afhænger af den pågældende kommune, men er også tilpasset den enkelte villagrund. Størrelsesforhold, afstande til anden bebyggelse, jordbundsforhold og lignende er væsentlige faktorer, der alle er med til at fastsætte, hvordan regnvandet skal håndteres.

Vores nabo har nu fået gravet en lang og dyb rende, der kobler tagnedløbet på en faskine. Selve faskinen er placeret midt ude i græsset, så den overholder afstandskravene på fem meter til bebyggelse og to meter til skel. Faskinen kan erhverves over nettet og består af en stor plastkasse med indbyggede rør. Alternativt kunne de have valgt at lave faskinen selv. Det gøres ved at grave et dybt hul og lægge mindre sten eller lecasten i hullet. Ovenpå lægges en fiberdug, så man forhindrer jorden i at synke ned i mellem småstenene og pakke tæt, så vandet derved ikke har plads til at oplagres.

Fra faskinen har vandet mulighed for stille og roligt at synke ned til grundvandet og derved blive ledt uden om det lokale afløbssystem. Da store dele af den eksisterende terrasse graves op, har vores nabo valgt at få lagt en ny belægning. Denne belægning bliver delvist afvandet til de omkringliggende bede samt til afløbet, der er koblet på faskinen.

Det er vigtigt at holde sin faskine ved lige, så den ikke stoppes til og dermed ikke længere opfylder sin funktion. Heldigvis er det ikke nødvendigt for vores nabo at grave terrassen op med jævne mellemrum. I stedet kan de nøjes med at holde tagrender og nedløbsrør frie for blade, kviste og lignende. Der skal desuden i overgangen mellem tagnedløbet og rørføringen ud til faskinen etableres en sandfangsbrønd, der sikrer at småsten, jord, grus og sand sorteres fra. Rengøres sandfangsbrønden en gang om året, minimeres sandsynligheden for at faskinen tilstoppes.

Da naboens faskine er placeret midt i græsplænen, har de naturligvis valgt at genetablere denne. Men står man overfor at skulle etablere en faskine i sin have, og placeringen giver mulighed for nye tiltag, vil jeg til hver en tid anbefale, at der oven på faskinen placeres et regnvandsbed i en lavning. En lavning er egentlig bare et muldareal, der ligger lavere end omgivelserne, således at vandet i haven naturligt ledes hen til lavningen.

I lavningen vil der i regnfulde perioder opstemmes vand, hvilket giver mulighed for at plante vandtålende stauder og prydgræsser. Det er normalt ikke så mange steder, man har mulighed for at plante de mere vandtålende planter, da det ofte vil kræve en del vanding, hvis der ikke allerede i forvejen tilføres vand naturligt. Vælger man et lille regnvandsbed, får haven et nyt og rekreativt element tilført.

UGENS TIP! Frisk sommermøblerne op med nye farver. Flügger er inspireret af fænomenet ’Urban gardening’ med kulører i frodiggrønne farver. Se mere på flugger.dk.