Godt design er nutidskunst

Hans kærlighed til kunst og filosofi skinner igennem i hans virke som designdirektør. Alberto Alessi er tredje generation i det italienske familiebrand Alessi, som har mange ikoner på samvittigheden.

Han og familiebrandet, Alessi, er anerkendt i hele verden for sine mange designikoner, men Alberto Alessi har en sidebeskæftigelse, som han holder meget af. Han dyrker nemlig vin i markerne ved Ortasøen, hvor han bor i det italienske. Fold sammen
Læs mere
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Personen:
Italienske Alberto Alessi er en verdens-stjerne på den internationale designscene. Alessi er en familievirksomhed – som er en ret almindelig virksomhedstype i det ita-lienske, hvor familier jo ofte er tætte både personligt og professionelt – og måske der-for måtte den unge Alberto Alessi tage et mindre opgør med sin far, inden hans desig-nkarriere kunne tage form.

»Jeg var interesseret i kunst og filosofi, men min far ville have, at jeg læste øko-nomi, så jeg er oprindeligt uddannet i jura, som er udfaldet af det kompromis, jeg ind-gik med min far.«

Opgøret endte dog lykkeligt, for på trods af kompromiset med faren lykkes det Al-berto Alessi at få drejet sin karriere i den retning, hvor hans passion fandtes. I 1970 begyndte han at arbejde i familievirksom-heden Alessi inden for salg og marketing.

Herfra gik han videre til kommunikation og designledelse. »Det var hér, jeg begyndte at nyde mit arbejde. Jeg syntes, at det var dybt inspirerende at skabe genstande med en aura af kunst og poesi.«

I dag er Alberto Alessi 66 år, og han har mange funktioner i spidsen for familievirk-somheden som både direktør og leder af marketing-, kommunikations- og designaf-delingen. I fritiden har han kastet sin kær-lighed på landets druer.»Mit bijob er vinavling, som jeg startede i 2001 på bakkerne, der vender mod Orta-søen, i vingården hvor jeg bor. Efter lang pro-ces med håndtering af vine (pinot noir, char-donnay og sen høst) bliver de endelig klar til offentlig fremvisning i april 2014. Det glæder jeg mig enormt til,« fortæller Alberto Alessi.

Motivationen:
Alberto Alessi har et italiensk designbegreb, som han kalder ’The Italian Design Facto-ries’. Det er et begrænset antal virksomhe-der, der overvejende opstod efter Anden Verdenskrig, og som næsten kun havde fokus på antikke produktområder såsom møbler, lamper og små dekorative genstan-de. Dengang og helt frem til i dag er deres output karakteriseret af håndværksmæssig dygtighed, selv om der selvfølgelig er opstå-et et større brug af maskiner.

»Den sande natur af disse virksomheder – og dermed også Alessi – skal gerne forblive en slags forskningslaboratorium inden for brugskunst og ikke ende som en industri i traditionel forstand. Til forskel fra masse-producerende virksomheder er vores mål at skabe genstande, der ikke kun afdækker et fundamental behov, men også forsøger at reagere på folks længsel efter lykke og hen-vende sig til deres drømme,« forklarer Al-berto Alessi, der også har store ambitioner på sit designs vegne – det skal gerne tegne hele vores tid.

»Jeg kan godt lide at forestille mig, at mine genstande er arkæologiske fund fra vores århundrede, som forskere opdager engang i det næste årtusinde. Jeg forestil-ler mig, at disse vil kunne blive en slags nye mytologiske fund, der hjælper folk med at af kode vores tidsalder. Derfor er det vores skik, vores mission, konstant at mægle mel-lem det mest avancerede og kunstneriske udtryk på den ene side, og offentlighedens ønsker og drømme på den anden side. Dét er typisk for italiensk design.«

Processen:
Frihed er det helt store kodeord for den pro-ces, der kendetegner et produkts tilblivelse ved Alessi, forklarer designdirektøren.

»Vi giver en stor frihed til skaberen – altså de designere, vi samarbejder med. Der er tale om en frihed, der er usædvanlig i vor tids industrielle verden, og vi giver den, for vi mener, at gode designgenstande er en ny form for nutidskunst.«

Rent praktisk handler det om, at designerne ikke er låste af produktionsmæssige forhold.

»Vores designere ved, at de frit kan vælge de materialer, farver og størrelser, de selv foretrækker, og de ved, at deres projekter ikke har begrænsninger, som det ellers oftest er tilfældet ved masseproduktions-industrier,« forklarer Alberto Alessi og fortsætter:

»Rent praktisk har vi en intern teknisk afdeling, der følger projekterne fra start til slut. Afdelingen ’kontrolleres’ af vores marketingeksperter – også selv om jeg plejer at sige, at jeg ikke tror på marketing, fordi det kan være skadeligt for innovation ... Vi gør, hvad vi kan for at tilfredsstille designerens efterspørgsler, og derfor er det vigtigt, at vi er håndværksmæssigt dygtige selv den dag i dag, hvor vi også bruger en del maskiner. Det er vigtigt, at vores arbejde forbliver håndværksbaseret i ånd og sind.«

Inspirationen:
Det kan godt være, at Alberto Alessi selv er et stort navn, men han er stadig ydmyg over for andre designere, som han har mødt på sin vej, og som har inspireret ham i hans virke. Han fortæller passioneret om samarbejde med nogle af de største italienske designere.

Folk som Ettore Sottsass, Richard Sapper, Achile Castiglioni, Alessandro Mendini og Aldo Rossi, der ikke kun har designet succes-fulde produkter for Alessi, har også sat deres præg på virksomheden som helhed.

»De var mine mestre, som fik mig til at indse, at design er en mission, en aktivitet, der gradvist er gået væk fra dens oprinde-lige mening – en simple, formel opgave – og på sin vis er blevet til en overordnet filosofi og en særlig form for livsanskuelse – dét bør ligge til grund for al min virksomheds aktivitet,« forklarer Alberto Alessi.

For ham er design ikke bare design. Ales-sis design er for Alberto Alessi en del af en større bevægelse inden for brugskunst. En bevægelse, som har stået på i årtusinder.

»Brugskunst har været et omdiskuteret emne gennem f lere tusinde år, muligvis si-den det første menneske formede den første kop af ler med sine egne hænder. Men siden den industrielle revolution har emnet været særligt aktuelt. Der er et spændingsfelt mel-lem overgangene mellem kunst, håndværk og design og fremstillingsmetoderne af disse, som vi dagligt udfordrer i Alessi,« siger han og fortsætter:

»Jeg tror, at vi kan betragtes som de sidste spirituelle arvinger til disse intellektuelle og kreative bevægelser, som alle havde dét til fæl-les, at de var fokuserede på at skabe genstande, men samtidig sætte deres præg med deres kulturelle og intellektuelle indf lydelse.«