S.U.T.-læsninger

De to litterater Sune Auken og Svend Skriver har siden 1997 arbejdet med bogen »Det, der forsvinder, tager jeg med« om Søren Ulrik Thomsens poesi og poetik.

Meget apropos S.U.T.s fremragende nye digtsamling »Rystet spejl« lægger Auken og Skriver deres fælles »medforstående« læsninger og udlægning af forfatterskabet til og med »Det værste og det bedste« på bordet, og de mange analyser af enkelttekster indsættes i en samlet fortolkning af udvikling, sammenhænge og brudflader i forfatterskabet. Som digter repræsenterer Søren Ulrik Thomsen det positive paradoks, at hans tilsyneladende smalle og eksklusive udgivelser viser sig at have en meget bred læserappel. I den tilsvarende ånd vil Aukens og Skrivers bog gerne være en vejviser til forfatterskabet for både den nysgerrige læser og litterære fagfolk, men måske vil den litterære fagterminologi holde en del almindeligt nysgerrige læsere væk? Ærgerligt nok! For der er meget at tage med sig fra bogen om S.U.T.s poesi og poetik.