Langt ude i skoven

Bøger: »Seks vandringer i fiktionens skov«Umberto Ecos Norton-forelæsninger fra 1993 foreligger nu på dansk.

Af lægmand er Umberto Eco utvivlsomt mest kendt for sine romaner -»Rosens navn«, »Foucaults pendul« (som gør »Da Vinci Mysteriet« til en pixibog) og »Øen af i går«. Men Eco er først og fremmest humanvidenskabsmand og blandt de betydeligste bidragsydere til den retning, man kalder semiotikken - læren om og studiet af menneskets tegnproducerende og tegnlæsende adfærd. Og tegn er der som bekendt mange af. Nogle former sig som sprog, andre som trafiksignaler og mode. I skønlitteraturen har tegnene nærmest frit spil, for her behøver de ikke stå til ansvar for det, de henviser til. Dette fænomen kalder vi fiktion.

I 1993 var Eco inviteret til Harvard for at holde de hæderkronede Norton-forelæsninger. Med disse trådte han ind i en række, hvor allerede forfattere som E.M. Forster og Italo Calvino stod, for nu at nævne to af de stadig meget læste Norton-forelæsere. Ecos forelæsninger blev udgivet på engelsk i 1994 og foreligger nu på dansk under titlen »Seks vandringer i fiktionens skov«. De seks forelæsninger har alle først og fremmest den litterære fiktion som sit omdrejningspunkt, men bringer os da også- på vanlig Eco-vis - omkring pornografi, nyhedsformidling og meget mere. Forelæsningerne fungerer fint som en letlæst introduktion til en række af de centrale aspekter af Ecos begrebsverden, og selvom stilen indimellem kan synes lige causerende nok, da er det som altid inspirerende at følges med Eco ind i tegnjunglen og nyde udsigts- og indsigtspunkterne med ham som guide.

Alligevel kan det godt undre lidt, at forlaget Alinea har valgt at oversætte disse lektioner nu. Det er stadig først og fremmest fagfolk, der vil læse dem (hvilket ikke gælder i samme grad for de tidligere danskudgivne essaysamlinger), og vi havde måske været bedre tjent med at man havde brugt krudtet på et af Ecos hovedværker. Begrebsudviklingen er i sagens natur noget mindre nuanceret i disse forelæsningsmanuskripter end i de stringente tekstvidenskabelige fremstillinger, ligesom den meget afsøgende og spørgende tilgang til fiktionens mulighedsbetingelser i den fjerde forelæsning i dag virker lidt bedaget, da netop det felt har gennemgået store udviklinger de seneste ti år.

Udgivelsen indgår i serien Læringsarenaer, som primært henvender sig til lærere og pædagoger, og den er forsynet med et forord ved Birte Sørensen, som er tidligere lektor ved DPU. Forordet har til formål at klæde læseren ordentligt på til skovturen med Eco. Det bliver dog mest af alt til resumeer af forelæsningerne. Og det kræver de ikke.