Jødiske børn på Sankt Petri skolen i København blev mobbet ud

Det nationalsocialistiske parti i Tyskland (NSDAP) havde en meget aktiv afdeling i Danmark. En ny bog om NSDAP-medlemmernes virke i Danmark viser, at de tyske nazister på flere fronter havde succes med deres aktioner i Danmark. Således lykkedes det dem at gøre Sankt Petri Skole jøderen. Et tragisk drama som Weekendavisen forsøgte at skjule, da bladet hyldede skolens 450 års jubilæum.

De danske Nazister (DNSAP) afholder parade i Holte. Fold sammen
Læs mere
Foto: Ukendt

I marts i år udspillede der sig en interessant debat i Weekendavisen. Avisen trykte en jubilæumsartikel med rosende ord om den tyske skole i København - Sankt Petri Skole i Larslejstræde. (Artikel i WA: Patronen i Sankt Petri. 11. marts 2016 af Poul Pilgaard Johnsen).

Artiklen var en hyldest til skolen, der ifølge journalisten i al væsentlighed selv havde undgået nazistisk påvirkning, for som han skrev:

»Når der overhovedet foregår noget som helst »nazistisk« på den tyske skole og kirkes område i Københavns indre by under krigen, er det altså et udtryk for tvang fra besættelsesmagten.«

Imidlertid skrev historikeren Ole Brandenborg Jensen et læserbrev i Weekendavisen, hvor han gjorde opmærksom på, at avisens artikel ikke var dækkende for, hvad der egentlig var sket på skolen i den nazistiske periode.

Han påpegede, at af skolens 40 tyske lærere i perioden 1930 til 1945 var 27 medlem af det tyske naziparti »Det nationalsocialistiske tyske arbejderparti« (NSDAP) og syv medlem af andre nationalsocialistiske organisationer.

At skolen blev »storleverandør« til børn til Hitler Jugends »garnison«, der blev oprettet på skolens område og at skolens jødiske elever blev forfulgt, så skolen blev 100 % jøderen. Det havde artiklens forfatter ikke nævnt med et ord i WA. Artiklens forfatter affejede Ole Brandenborg Jensens indsigelse uden argumentation.

Nu foreligger Ole Brandenborg Jensen omfattende beskrivelse af NSDAPs afdeling i Danmark fra 1932 til 1945. Det er en detaljerede gennemgang af det tyske naziparti forgreninger i Danmark, hvor det havde godt 1.000 medlemmer.

Ole Brandenborg Jensen viser med nye kilder, at NSDAP var meget aktiv i Danmark og det lykkedes at rekruttere mange unge til Hitler Jugends grupper i Danmark blandt tyske unge her i landet. I kapitlet om Sankt Petri Skole dokumenterer Ole Brandenborg Jensen, at NSDAP var aktiv på skolen.

Ole Brandenborg Jensen viser, at bl.a. Sankt Petri Skole blev en decideret rugekasse for kommende partimedlemmer i NSDAP og sympatisører. Ole Brandenborg Jensen skriver, at man i efterkrigstiden opbyggede en myte om, at skolen ikke var nazistisk præget, men at dette var i åbenlys strid med sandheden.

Skoleinspektøren accepterede national-socialistisk infiltration på Sankt Petri Skole og hans søn var desuden en aktiv hovedperson i Hitler Jugends aktiviteter på skolen.

Der gik en del jødiske elever på skolen, som ofte var børn af immigranter. Generelt var der på hver årgang ca. 20 jødiske børn i begyndelsen af 1930erne, men allerede i 1935, da de tyske racelove blev indført, faldt antallet til ca. 10 jødiske børn pr. år. Ifølge bogen blev de jødiske børn mødt med antisemitisme af elever med nazistiske holdninger.

Ole Brandenborg Jensen følger eleven Adolf Max, der forlod skolen i 1935 p.g.a. antisemitisme og med sin familie måtte rejse til Amsterdam, hvorefter familien blev deporteret og myrdet. I skoleåret 1939/40 var der kun én jødisk elev tilbage på skolen og det efterfølgende år ingen. Skolen var »judenfrei.« De nazistiske elever blev ligefrem instrueret i at chikanere de jødiske elever. Chikaneriet omfattede både heljøder og halvjøder. Den jødiske elev Erik Somer, der lever endnu, skrev i sin erindringsbog fra 2005 om opholdet på skolen i 1938:

»Det var forfærdeligt. De fleste af børnene og også adskillige af lærerne var nazister. Derfor blev jeg mildt sagt mobbet.«

Efter krigen fortalte lærere og skolen en helt anden historie om Sankt Petri og en jubilæumsbog fra 2015 fortav stort set hele det nationalsocialistiske medløberi.

Ole Brandenborg Jensens bog indeholder mange andre aspekter af NSDAPs aktiviteter i Danmark end om Hitler Jugend og Sankt Petri Skole. Partiets danske afdeling var særdeles aktiv i det tyske mindretal i Sønderjylland og i tyske kredse i København. NSDAP stod for indoktrinering og aktiviteter både for voksne og unge tyskere og NSDAP var aktiv i Det tyske Handelskammer, hvor man gjorde systematiske og vellykkede bestræbelser på at fjerne alle jøder fra firmaer.

Ole Brandenborg Jensen går langt i sin konklusioner vedrørende disse bestræbelser og konkluderer, at danske firmaers villighed til at fjerne jøder blev en stor succes for tysk politik og at fjernelsen af jøderne »måske ikke var helt så »udansk«, som det almindeligvis fremgår af efterkrigstidens erindring«. Ole Brandenborg Jensen skriver, at antisemitismen var så udbredt, at det ville være uretfærdigt kun at knytte den til tyskerne. Denne konklusion strider i en vis udstrækning med andre historikeres vurderinger.

Ole Brandenborg Jensens bog er en fagbog og meget detaljeret. Men det er netop den slags lidt tunge fagbøger, der er helt afgørende vigtige for at aflive myter og fortælle sandheden om fortiden - også den om Sankt Petri Skole.

Ole Brandenborg Jensen: Landesgruppe Dänemark. NSDAPs udlandsorganisation i Danmark ca. 1932-1945
536 sider, 398 kr Syddansk Universitetsforlag.