Herregård og stærke kvinder

Møllerup på Djursland – kendt fra TV-serien »Godsejerne« – har fået sit eget bogværk.

Vilfred Friborg Hansen: »Møllerup. Fra Marsk Stig til i dag«. Fold sammen
Læs mere

Hvem der egentlig dræbte kong Erik Klipping med 56 knivstik i Finderup Lade Skt. Cæcilienat 1286, står stadig hen i det uvisse.

Vilfred Friborg Hansens »Møllerup. Fra Marsk Stig til i dag« diskuterer emnet indgående, fordi rigets daværende marsk, Stig Andersen, af flere kilder og efter domsafsigelsen blev tillagt ansvaret for det bestialske kongemord.

Der er dog flere, der kunne have gode politiske eller økonomiske motiver, og endnu flere kunne se en lysere fremtid i møde. Kun folkevisen om mordet og de fredløse synes entydig i udpegelsen af morderen og hans (legitime) motiv:

Det var unge Herr Marstig

red op i sin egen gård

op stod skønne fru Ingeborg

hun gik ham ud imod.

Og så følger den gammeltestamentlige historie om kongen, der sender sin general i krig for at bedrage ham med hans efterladte hustru.

Marsken fortæller fru Ingeborg om mordet og stiller hende over for valget, om hun vil følge ham som fredløs og »dannekvinde« eller leve videre som »slegfred«.

Fortæller folkevisen en folkelig fiktion, så har den ret i geografien: Neden under den nuværende barokhovedbygning ligger fundamentet til marskens borg. Står man på Møllerups gårdsplads, står man, hvor marsken tidligere »red op«.

Vilfred Friborg Hansens bog strækker sig fra den blodige nat og helt frem til nutidens moderne herregård med det væld af aktiviteter, der i dag supplerer land- og skovbrugsdriften for at holde den omfangsrige »bygningsmasse« vedlige.

Mellem fortid og nutid myldrer en vrimmel af ejere, adelsslægter og danske herregårde, som forfatteren har grundigt kendskab til, undtagen lige herresædet Øbjerggaard som han i skyndingen får anbragt ved Præstø. Det ligger på den modsatte side af Sydsjælland, i Køng mellem Næstved og Vordingborg.

Ligtale i tre dage

Påfaldende i historien om Møllerup er det kvindelige islæt. Tre stærke kvinder har sat – og sætter stadig – deres præg på stedet. Var det Knud Gyldenstjerne, der i 1682 nedbrød marskens middelalderborg og opførte den nye, stort set nuværende, hovedbygning i Palladio-inspireret stil, så var det hans unge kone, Elisabeth Rosenkrantz fra nabogodset Rosenholm, der huskes.

Som 25-årig enke fødte hun parrets datter og begræd herefter sin afdøde mand i 15 år, som det hedder i gravkapellet i Feldballe Kirke.

Men hun gjorde mere end det. Hun kastede sin kærlighed på godsets kirker, og netop Feldballe nød gavn af hendes gavmildhed. Bag alteret findes hendes nu to afdøde ægtemænd og hendes eget særdeles særprægede og pragtfulde gravkapel.

Og så meget godt var der at sige om Elisabeth Rosenkrantz, at præsten holdt ligtale over hende i tre dage.

Næst i rækken af bemærkelsesværdige kvinder følger fru Kiss Carl, der som enke nidkært vogtede sit gods mod tyskerne under besættelsen.

Og endelig den nuværende godsejer, Anne Sophie Gamborg (født Lüttichau), der driver godset sammen med sin mand, Stig Gamborg.

Vilfred Friborg Hansen har undervejs interviewet overlevende tjenestefolk og andre faktotumer fra godset, og det bliver sammen med godsejerparrets egne anprisninger af stedet lidt langt og ukritisk i spyttet.

Men Møllerup har fået sin egen historie grundigt og særdeles kompetent fortalt. Og velillustreret fra de første tider til i dag.

Forfatter: Vilfred Friborg Hansen.

Titel: »Møllerup. Fra Marsk Stig til i dag«.

Sider: 192. Pris: 250 kr.

Forlag: Boggalleriet.