Her står farligheden på spring

Genkendelighed og underlighed i to nye bøger af Solvej Balle.

I al stilfærdighed en begivenhed. Det nye Solvej Balle-udspil består af to små hvide bøger med de knappe titler »Hvis« og »Så« på omslagene. Solvej Balle, der indtog den internationale litterære scene med fortællingskredsen »Ifølge loven« fra 1993, og som senest har udgivet erindringsromanen »Frydendal – og andre gidsler« i 2008, griber med »Hvis« og »Så« tilbage til den kortprosa-form, som hun behersker så suverænt. De to nye bøger spejler helt ud i titelvalg og organisering af teksterne et par udgivelser fra 1990erne, »&« og »Eller«.

Hver bog er inddelt i fem dele, som med undtagelse af del IV består af tre sider med hver fire tekster eller afsnit. I del IV er der fem sider. En slags matematisk orden eller kontrol er en side af Solvej Balles forfatterskab.

Det dybt fascinerende ved teksterne i »Hvis« og »Så«, der bevæger sig i et grænseland mellem kortprosa og prosapoesi, er det helt specielle blandingsforhold mellem fortrolig genkendelighed og stiliseret og foruroligende underlighed. Provinsbyens hverdage, de tidstypiske træk, naturens fænomener, familielivets detaljer, forskellige menneskelige relationer er de banale og klart synlige elementer i teksterne, men samtidig skaber de omhyggelige beskrivelser med deres små skred af skæve vinkler, pludselige associationer og overraskende anderledes ordvalg et skær af gådefuldhed midt i genkendeligheden.

Samtlige tekster i de to tæt sammenknyttede bøger har afsenderadresse i provinsmiljøet, men nogen fremadskridende, sammenhængende handling eksisterer ikke. De store dramatiske begivenheder står ikke ligefrem i kø på siderne, men under de tilsyneladende så beherskede overflader, bag de nøgternt og strengt kontrollerede beskrivelser og registreringer, »vi har set det«, »vi har hørt det«, fornemmes en stadig følelsesmæssig uro og en verden på nippet til at krakelere. »Det er kærligheden, der skal bære«, bliver den besværgende sætning, der skal holde sammen på skrøbeligheden, gentaget adskillige gange. Bag den kontrollerede almindelighed ligger farligheden på spring:

»Her mangler vi intet. Vi har opskrifter i skufferne og dufte i ovnen. Vi har rangler til de mindste, vi har farver til ansigtet og balloner til hænderne. Vi har haver om børnene og låger til haven.«

De to små bøger demonstrerer overbevisende, hvor usædvanlig og usædvanlig god en forfatter, Solvej Balle er.

Forfatter: Solvej Balle
Titel: »Hvis«
Sider: 37
Pris: 89 kr.
Forlag: Pelagraf

Forfatter: Solvej Balle
Titel:
Sider: 37
Pris: 89 kr.
Pris for begge bøger: 160 kr.

Forlag: Pelagraf