Da Dinesen kom på slagtebænken

Med usvigelig grundighed og mageløst fortælletalent tager Tom Buk-Swientys »Kaptajn Dinesen. Ild og blod« læseren med ind i Europas store og politisk betændte krigshistorie.

Officer, politiker. forfatter 19.12.1845-28.03.1895 Fot. 111281 Fold sammen
Læs mere

Som den usædvanligt velskrivende og overblikkende forfatter, historiker og journalist Tom Buk-Swienty skriver i forordet til første bind af sin nye to-binds biografi om kaptajn Wilhelm Dinesen: Hans hovedperson besad »en særlig evne til at befinde sig dér, hvor historiens store storme rasede.«

Det samme kan man sige om Buk-Swienty. Hans dokumentarfortællinger »Slagtebænk Dybbøl« og »Dommedag Als« blev velfortjent store salgssucceser og danner litterært forlæg for DRs prestigiøse kommende tv-serie om nederlaget i 1864. Under researchen til bøgerne om 1864 traf forfatteren så at sige den uforfærdede attenårige sekondløjtnant Dinesen ved Dannevirke, Sankelmark og ikke mindst på Dybbøl Banke. 

Pirret af mødet tager han nu fat i Dinesen-familiens historie –med start i den lille Wilhelms opvækst på det fædrene gods Katholm på Djursland, hvor faderen, A.W. Dinesen, udfolder sig med stigende irritabilitet og despoti som resultatsøgende og entreprenant godsejer og humørsvingende familiefar.

Biografien, hvis første bind udkommer nu, slutter først med andet bind og kaptajnens mystiske død for egen hånd i et pensionat i København i 1895. En begivenhed, der satte sig spor i datteren Karen Blixens liv og forfatterskab. Hun var dengang blot 10 år gammel.

Under opvæksten på godset gik Wilhelm ofte sine egne naturforbundne veje uden for faderens rækkevidde. Han var en sær dreng i det aristokratiske miljø hos en familie, der godt nok ikke havde adelsblod i årerne, men som omgikkes de fornemste familier i landet - tættest på og afgørende også senere i livet med familien Frijs på landets største gods, grevskabet Frijsenborg. Som 9-årig sendes den utilpassede dreng – som hans far til sin egen store undren ikke kan nå - på militær forberedelsesskole i København. Med sig har han som vigtigste ballast fra barndomshjemmet faderens levende krigsberetninger fra den fransk-nordafrikanske krig. Den militære løbebane er udstukket for næstældste søn. Den vege og lettere formbare storebror oplæres i godsdriften.

Og fra nu af – og efter rigelige afstikkere i skildringen af herregårdsmiljøet – træder krigshistorikeren Buk-Swienty for alvor i karakter som fortæller. Han gennemskuer med Wilhelm Dinesen som vidne de politiske og militærstrategiske bommerter, danskerne begår i 1864, og som får katastroferne til at ligne selvmorderiske manøvrer. Og han drager med utrolig viden og researchet til langt op over begge ører læseren dybt ind i den fransk-tyske krig. Med mindet om nederlaget i almindelighed og den lille hornblæsers opflænsede bug ved Dybbøl personligt og i særdeleshed melder Dinesen sig på fransk side på den uheldige østre flanke. Med de ubegribelige krigsrædsler, sulten og smerten mejslet i erindringen flygter kaptajnen gennem Schweiz til Paris. Her bliver han vidne til kommunardopstanden i det bizart tysk-besatte Frankrig med Versailles-hæren uden for murene og de socialistiske kommunarder indenfor.

Hjemme på Katholm med »lede i hjertet og en forfatter i maven« forventer Buk-Swienty en forståelse mellem far og søn, men stiller i stedet et faderopgør i udsigt. Det må så komme i næste bind, som læseren af første bind i biografien kun kan se frem til med stor spænding og forventning. Første bind er nemlig – trods inddragelse af Dinesens bøger, artikler og breve – mere en biografi om Europa i krig og de uforsonlige politiske kræfter i sidste halvdel af det 19. århundrede end en egentlig biografi om Wilhelm Dinesen. Ved siden af hans liv som ekstremt fokuseret kriger får vi nok et indblik i hans personlighed som ekstravagant og aristokratisk levemand og gennemført forfører, som vennernes ven og forfatterspire. Men aldrig et indblik i den dybere motivering for hans »lykkeligt omskiftelige liv« – som han selv kaldte det.

Forfatter: Tom Buk-Swienty Titel: Kaptajn Dinesen. Ild og blod Sider: 512 Pris: 350 kr. Forlag: Gyldendal