4. MORTEN SABROE

Du som er i himlen. Roman. Politikens Forlag

”Djævleblændt godt skrevet”, lød anmelderens konklusion i Berlingske Tidende om Morten Sabroes ny roman.

På én gang en optrævling af et årelangt familiedrama mellem mor og søn, og samtidig ikke så lidt af en nøgle til at forstå en af Danmarks bedste skriverkarle gennem de seneste årtier.

Egentlig skulle bogen have handlet om Hillary Clinton, men i New York rettes forfatterens tanker om kvindetyper mod hans egen mor, og så ruller den selvbiografiske bold. Sabroe skriver om sin blodprop, derpå om far og mor, og alt sammen med en pen, som får ordene til at ligne knoer, der er hvide af vilje. En bitch af en bog!

Læs anmeldelsen af bogen

Stem på din favorit

Hvad mener du om bogen?

Berlingske forbeholder sig ret til, men er ikke forpligtet til, at redigere eller fjerne kommentarer fra debatter, der er:

- i strid med gældende lovgivning
- racistiske eller injurierende
- skrevet i en grov tone
- udleverer personlige oplysninger

Ved at debattere accepterer du, at Berlingske Tidende herefter frit og fremover kan offentliggøre dit indhold i Berlingske Tidende, på www.berlingske.dk eller andre platforme og medier, som drives af Det Berlingske Officin.

Med venlig hilsen
Berlingske Tidendes netredaktion