Børn skal da have bøger

Tre pakker med bøger. Det skal alle danske børn for fremtiden modtage, mens de er mellem nul og fire år.

Forslaget vil blive stillet til finansloven for 2008 af den socialdemokratiske kulturordfører Mogens Jensen, og det er inspireret af England, hvor projekt »Bookstart« har kørt med gode resultater siden 1992. Det er et meget sympatisk forslag, og det er da også blevet positivt modtaget fra begge sider af det politiske spektrum.

I mange familier indgår læsning af sociale eller kulturelle grunde ikke som en naturlig del af det almindelige repertoire. Familietraditioner kan også spille ind, helt uafhængig af socialgruppe. Det er selvfølgelig en hæmsko, hvis børnene begynder helt læse-blanke i skolen, hvor man netop i disse år, belært af internationale undersøgelser, søger at styrke den tidlige læsefærdighed. Derfor er »bogstarten« en god idé, og for små børn vil det være en herlig oplevelse, at der kommer pakker stilet specielt til dem. Som en meget væsentlig sidegevinst kan initiativet også styrke den kulturelle integration af ny-danskere.

Selvfølgelig er de fleste familier ressourcestærke nok til selv at tage ansvaret for, at deres småbørn bliver introduceret for læsning. Men i en hektisk dagligdag, hvor de elektroniske medier byder sig til som nemme børnepassere, kan der vise sig at være et stykke vej mellem ideal og virkelighed. Så forslagets positive slagside er også værd at tage med.