»Tigermom«: Etnisk blindhed har sendt USA på katastrofekurs

Amy Chua, professor på Yale, der skrev den international bestseller »Kampråb fra en tigermor«, har skrevet en interessant bog om de dystre konsekvenser af den manglende forståelse for etnicitet i amerikansk politik.

Chua mener, at valget af Donald Trump som præsident i 2016 har en tydelig gruppebaseret og etnisk dimension. I hendes optik var valget udtryk for et oprør fra den hvide arbejder- og underklasses side, fordi netop dette lag i USA mener sig frarøvet muligheden for – som den eneste etniske gruppering – at føle nogen from for stolthed angående, hvor den kommer fra. Fold sammen
Læs mere
Foto: JONATHAN ERNST

Amy Chua er i Danmark mest kendt for bogen »Kampråb fra en tigermor«, som handler om, hvorfor kinesisk opdragne børn ofte klarer sig bedre end andre. Hun er imidlertid tillige – fra positionen som professor på Yale University – forfatter til en række bøger om amerikansk og international politik.

»Politiske stammer, grupper og udkanter. Om nationernes sammenhængskraft« handler om den gruppepsykologiske stammetænknings betydning i politik. Hendes påstand er, at amerikanske beslutningstagere i hvert fald siden Vietnam-krigen har været nærmest blinde for den betydning, etniske grupper har for, om store beslutninger virker eller ej.

»Islamisk Stat grundlagdes, fordi amerikanerne overså, at den amerikanske intervention satte sunni-irakerne fra magten og erstattede dem med et shia-baseret styre. «


Konsekvensen har været en for USA katastrofal krig i Vietnam, hvor man overså styrken i den vietnamesiske nationalisme og dens modstand mod kinesisk dominans udefra såvel som internt i Vietnam, hvor en kinesisk minoritet sad på det meste af økonomien.

Amy Chua er i Danmark mest kendt for bogen »Kampråb fra en tigermor«. Fold sammen
Læs mere
Foto: PRAKASH SINGH.

Den etniske blindhed gjorde også, at man i Afghanistan overså, at Taliban i vid udstrækning betragtedes som en gruppering, der repræsenterede pashtunere, der udgør den største etniske fraktion i landet. Bekæmpelsen af Taliban ved hjælp af andre af Afghanistans etniske grupper er en hovedårsag til, at krigen ikke er endt, mener Amy Chua.

Borgerkrigsinferno

I Irak troede amerikanske beslutningstagere tilsyneladende, at afsættelsen af diktatoren Saddam Hussein og indførelsen af frie valg – ligesom i Tyskland og Japan efter 1945 – ville afstedkomme fred i landet og udløse begejstring blandt irakerne. I stedet iværksattes et borgerkrigsinferno, og Islamisk Stat grundlagdes, fordi amerikanerne overså, at den amerikanske intervention satte sunni-irakerne fra magten og erstattede dem med et shia-baseret styre. Chuas påstand er, at en tidligere dominerende etnisk gruppe altid vil reagere mere eller mindre aggressivt, når den erstattes.

Chua mener også, at valget af Donald Trump til præsident i 2016 har en tydelig gruppebaseret og etnisk dimension. I hendes optik var valget udtryk for et oprør fra den hvide arbejder- og underklasses side, fordi netop dette lag i USA mener sig frarøvet muligheden for – som den eneste etniske gruppering – at føle nogen from for stolthed angående, hvor den kommer fra.

Chuas bog er ikke uinteressant, men den er først og fremmest rettet mod det amerikanske publikum. Der tales konstant om »vi« amerikanere. Desuden er vinklerne og referencerammen også ofte amerikanske.

Samtidig er det en noget langstrakt bog i forhold til den historie, den ønsker at fortælle. Den kunne have været skåret meget skarpere til. Det er heller ikke, i en populærvidenskabelig bog af denne karakter, nødvendigt med et noteapparat, der fylder næste 80 sider. Den gør den ikke videnskabelig, og det er blot et fordyrende vedhæng.

Endelig har oversætteren ikke altid været lige heldig ved tasterne. »Småbyer« bliver bl.a. skrevet som »lillebyer« og »grundlæggende« som »grundliggende«. Et oversat citat af general David Petraeus er nærmest uforståeligt: »Du kan ikke dræbe eller tilfangetage dig vej ud af et industristærkt oprør.« Hvad betyder det?

Summa summarum: Amy Chuas bog er sådan set i orden. Den er også værd at læse for personer med en helt særlig interesse for alle hjørner af amerikansk politik, men det skal der også nok være nogle danske læsere, der er.

 

Politiske stammer, grupper og udkanter. Om nationernes sammenhængskraft.

Forfatter: Amy Chua. Forlag: Hovedland. Oversættelse: Karsten Elkjær. Sider: 317. Vejledende pris: 225 kroner.