»Tainaron« er en mirakuløst god roman

Leena Krohns »Tainaron« er en sublim fusion af realisme, fabel og brevroman - og et undersmukt opgør med menneskets måde at se på naturen.