Bøger Abonnement

Sydende søskende-jalousi i den skandinaviske bermudafirkant

Marie Auberts roman »Voksne mennesker« er en ferm, uprætensiøs og til tider sjov roman, der skarpt blotlægger almenmenneskeligehedens smålige og selvretfærdig ansigt.

»Voksne mennesker« fortæller fermt, uprætentiøst og også sjovt om såvel det moderne skandinaviske menneskes situation som om almenmenneskelige behov og følelser, især de grimme. Her ses Tangstad Fjord Fold sammen
Læs mere
Foto: Olivier MORIN