Socialdemokraten, som de borgerlige elsker

Jørgen S. Dich er blevet omfavnet af borgerlige for sin kritik af offentligt ansatte i bogen »Den herskende klasse« fra 1973. Arne Hardis tegner et lejlighedsvis uskarpt portræt af en mand, hvis angreb på den offentlige sektor mest af alt var drevet af sympati med arbejderklassen.

Arne Hardis excellerer i sin bog »Den kætterske socialdemokrat - Jørgen Dich og den herskende klasse« i en knastør og subtilt ironiserende humor, der tit kommer til udtryk i lakonisk underspillede konstateringer. Som når han om et ætsende portræt af Dich, der var forfattet af en anden socialdemokrat, opsummerer: »Sædvanligvis var portrætter af partifæller venlige og velskrevne, dette var mestendels velskrevet« Fold sammen
Læs mere