Per Stig Møller: God ny bog kan få kapitalisterne til at indse, at hvis de ikke opfører sig ordentligt, vil venstrefløjen tvinge dem til det

Malte Frøslee Ibsens debatbog »Den nye internationale« minder om den strøm af lignende analyser og løsninger, som bogverdenen var så rig på i 1970erne. Velment og temmelig urealistisk. Den har imidlertid tjent et godt formål, hvis den kan vække til yderligere debat om løsningen på verdens store problemer.

»Forudsætningen for venstrefløjens succes er, at civilsamfundsorganisationerne kan vække befolkningerne, at fagforeningerne kan sætte ind mod uligheden, at en ny offentlighed kan sætte fokus på problemerne, at en modoffentlighed bringer de undertrykte frem i lyset, og at partierne vil forny sig som den fremtidige kerneinstitution i det repræsentative demokrati, som Malte Frøslee Ibsen klogt nok ikke vil afskaffe. Det er sandelig en hel del, der skal falde på plads, før der reelt kan tages fat på at løse de store problemer,« skriver Per Stig Møller om »Den nye internationale«. Fold sammen
Læs mere
Foto: LARS MØLLER

Med bogen »Den nye Internationale. Hvorfor venstrefløjen skal omfavne Europa og demokratisere verden« vil Malte Frøslee Ibsen vække venstrefløjen  til et internationalt samarbejde, der skal bringe orden i den faretruende omgang kluddermor, verden står midt i.

De store globale problemer, der truer vores fælles fremtid, præciserer han ganske rigtigt til at være klimakrisen, ulighedskrisen, flygtningekrisen samt demokratiernes legitimitetskrise. Problemerne hænger ganske rigtigt sammen. De kan ikke løses uafhængigt af hinanden og forudsætter internationalt samarbejde. Uanset hvilken bindende klimalov, det nye folketing eksempelvis måtte vedtage, kan den ikke love noget som helst om at redde klimaet. Det forudsætter, at USA, Kina og EU spiller med, og på EU har vi selv en indflydelse. Derfor har han også ret i, at venstrefløjen må omfavne Europa og EU.

»Frøslee Ibsens analyser er gode nok, men hans løsninger er temmelig skrøbelige. Selv kalder han - der er ph.d i statskundskab, Mphil i politisk teori og postdoc ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet - sig naiv, hvilket er rigtigt nok«


Det er Frøslee Ibsens grundpåstand, at disse kriser i hvert fald ikke vil blive løst af teknokraterne, kapitalisterne og populisterne. For populisterne vil gøre oprør mod de teknokratiske løsninger, og kapitalisterne tænker kun på at udnytte globaliseringen til at rage til sig, hvorved de øger uligheden og svækker demokratierne, hvis legitimitet er anfægtet, og hvis evne til at arbejde på tværs af grænserne ikke står mål med problemernes omfang. I Europa må EU derfor både legitimeres demokratisk og styrkes politisk ved at begrænse Det Europæiske Råds magt og sætte EU-parlamentet i centrum, foreslår han.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Malte Frøslee Ibsen er ph.d. i statskundskab, Mphil i politisk teori og postdoc ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Fold sammen
Læs mere
Foto: Anne Bæk.

Skrøbelige løsninger

Frøslee Ibsens analyser er gode nok, men hans løsninger er temmelig skrøbelige. Selv kalder han - der er ph.d i statskundskab, Mphil i politisk teori og postdoc ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet - sig naiv, hvilket er rigtig nok, når hans håb står til den tidligere græske finansminister Varoufakis, Bernie Sanders og Demokraternes venstrefløjskomet fra New York Alexandria Ocasio-Cortez, som han forestiller sig kan vinde et præsidentvalg inden for det kommende årti!

Hvis de er forudsætningen for at redde verden, har det så lange udsigter, at der er for kort tid til at redde den.

Forudsætningen for venstrefløjens succes er, at civilsamfundsorganisationerne kan vække befolkningerne, at fagforeningerne kan sætte ind mod uligheden, at en ny offentlighed kan sætte fokus på problemerne, at en modoffentlighed bringer de undertrykte frem i lyset, og at partierne vil forny sig som den fremtidige kerneinstitution i det repræsentative demokrati, som Frøslee Ibsen klogt nok ikke vil afskaffe.

Det er sandelig en hel del, der skal falde på plads, før der reelt kan tages fat på at løse de store problemer. Derfor vil Frøslee Ibsen også skabe en ny Internationale, der bygger videre på Karl Marx og får alverdens lande til at handle som den kortlivede Pariserkommune i 1871. Det må man egentlig ikke håbe sker.

Frøslee Ibsens debatbog med dens marxistiske og utopisk socialistiske analyser og løsninger minder mig om den strøm af lignende analyser og løsninger, som bogverdenen var så rig på i 1970erne. Velment og temmelig urealistisk. Den har imidlertid tjent et godt formål, hvis den kan vække til yderligere debat om løsningen på verdens store problemer og få kapitalisterne til at indse, at kan de ikke opføre sig ordentligt, vil venstrefløjen tvinge dem til det. Ligesom populisten Rasmus Paludan sikrede, at muslimerne stemte radikalt, sikrer kapitalister som Nets-topchef Bo Nilsson, at topskatten aldrig kan fjernes!

Den nye Internationale. Hvorfor venstrefløjen skal omfavne Europa og demokratisere verden

Forfatter: Malte Frøslee Ibsen. Sider: 207. Pris:150 kr. Forlag: Gyldendal