Ny artilleriild i slaget om »Bøllebank« rammer ikke målet

Boganmeldelse: Johnny C. Jensens »Myten om Operation Bøllebank« er ét langt karaktermord på oberstløjtnant Lars Møller, der anklages for at have konstrueret en falsk fortælling om det danske forsvars stolteste øjeblik i Bosnien i 1994.

I realiteten er »Myten om Operation Bøllebank« ét langt karaktermord på oberstløjtnant Lars Møller, skriver Jarl Cordua. Fold sammen
Læs mere
Foto: Linda Kastrup

I et kvart århundrede har nationen ikke fået den sande fortælling om »Operation Bøllebank«, om hvordan en dansk kampvognseskadron under FN-flag udsendt til Bosnien under kraftig artilleribeskydning nedkæmpede serbiske enheder om aftenen 29. april 1994.

Den påstand fremsætter seniorsergent Johnny C. Jensen i bogen »Myten om Operation Bøllebank« om den stærkt omtalte og på alle måder fejrede begivenhed. I manges øjne hører træfningen ved Tuzla for 26 år siden til Forsvarets stolteste øjeblikke, da Leopard-kampvogne fra Jyske Dragonregiment affyrede 72 granater og formentligt slog cirka 100 serbiske soldater ihjel. Uden selv at lide tab.

»Han beskrives som ude af balance, fordrukken, inkompetent, uegnet til ledelse, blandt andet fordi han lå under for Møllers machostil. «


Sammen med journalist Kasper Søegaard har seniorsergenten, der selv var med under træfningen som operationsbefalingsmand, skrevet et værk, der ikke rykker ved selve krigshandlingens resultat.

Til gengæld anklager forfatteren daværende oberstløjtnant Lars Møller for fra begyndelsen at have konstrueret en helt igennem falsk udlægning af forspillet og ledelsen af operationen, hvor Møller som næstkommanderende i den bataljon, som eskadronen var underlagt, nærmest stjal hele æren.

Ifølge Jensen spiste medierne, i dagene efter operationen blev kendt, af Møllers hånd, da han som deres eneste kilde fik drejet historien på en måde, så han selv og den ansvarlige eskadronschef fik lov at fremstå som en kompetent og modig ledelse, der havde styr på tingene fra start til slut. Helt i strid med virkeligheden, hævder Jensen.

I realiteten er bogen ét langt karaktermord på Møller, der beskrives som løgnagtig, bindegal og uansvarlig som leder og med sin machooptræden havde en uheldig og fatal indflydelse på eskadronschefen, Carsten Rasmussen. Denne beskrives som ude af balance, fordrukken, inkompetent, uegnet til ledelse, blandt andet fordi han lå under for Møllers machostil. Rasmussen er i dag brigadegeneral og forsvarsattaché i Moskva.

I et kvart århundrede har nationen ikke fået den sande fortælling om »Operation Bøllebank«, om hvordan en dansk kampvognseskadron under FN-flag udsendt til Bosnien under kraftig artilleribeskydning nedkæmpede serbiske enheder om aftenen den 29. april 1994. Fold sammen
Læs mere
Foto: Forlaget.

Allerede tidligt i bogen pilles glansen af Rasmussen og Møller med flere eksempler, der forklarer, hvorfor der blandt de underordnede hurtigt herskede en mistillid til makkerparret, der kun forstærkedes under udsendelsen i Bosnien.

Ifølge Jensen var de to ude på ballade fra starten i ren iver efter at provokere serberne til kamp og med en vel liberal fortolkning af FNs regler for at bringe våbenmagt i anvendelse, der kunne bringe soldaternes liv i fare.

At »Operation Bøllebank« fik det udfald, den fik, skyldtes ene og alene lederen af 2. deling, den siden afdøde befalingsmand Erik Kirk, der ifølge Jensen traf beslutningen om at beskyde de serbiske stillinger. Det skete dog først efter, at Kirk forgæves havde bedt om tilladelse til at afgive ild fra eskadronschef Rasmussen, men aldrig hørte et bekræftende svar over radioen.

Der hersker stor uenighed om, hvorvidt Rasmussen gav et svar, og Jensen spekulerer i, om chefen var for påvirket af granatregnen til at træffe beslutninger.

Falsk grundlag

Forfatteren mener i øvrigt, at hele »Operation Bøllebank« blev iværksat på falsk grundlag. Med henvisning til en artikel af en svensk officer hævder Jensen, at den svenske observationspost »Tango 2«, som danskerne med operationen ville undsætte, slet ikke var i fare.

Lars Møller har på netportalen Olfi.dk afvist alle bogens anklager som »digt«, og udgivelsen fremstår som endnu en træfning i kampen om historien, der efterhånden har stået på i årevis mellem Møller og i al fald flere af de deltagende soldater. Tidligere har bogens medforfatter, Kasper Søegaard, i en P1-dokumentar bragt samme kritik til torvs, der endte med, at DR efter hård kritik fra Møller, der også her blev beskyldt for at lyve, klippede udsendelsen om.

Den især i begyndelsen sprogligt ujævne beretning bliver hen imod slutningen meget intens i beskrivelserne, der levende og spændende beretter om træfningen, som den blev oplevet af Jensen og hans kilder, som ifølge ham selv er de deltagende soldater. Det svækker dog troværdigheden, at bogen ikke er mere nøjagtig med henvisninger til kilder, der kan underbygge de alvorlige anklager. Som læser står man derfor tilbage med oplevelsen af, at påstand – stadigvæk – står mod påstand.

Myten om Operation Bøllebank
Forfatter: Johnny C. Jensen. Sider: 250. Pris: 230 kr. Forlag: Grøningen 1.