Frank Jægers forløber for fantasy er en tøjlesløs leg med eventyret

Foto: Vittus Nielsen, Åge Sørensen og Jette Reinholdt