Fem stjerner: Lige under nutidens æresløse overflade bobler æresspørgsmålet frem igen og igen

Sasja Emilie Mathiasen Stopas »Ære« er et nyt pletskud i serien »Tænkepauser«. Vi føres overlegent rundt i æresbegrebets historiske rødder og nutidige betydning. Det er faglig formidling, når den er bedst.

Æresbegrebet har rødder helt tilbage til det antikke Hellas og Bibelen, men lever også i bedste velgående i det moderne samfund under dæknavne som anerkendelse, respekt og identitet, fremgår det af Sasja Emilie Mathiasen Stopas bog. Fold sammen
Læs mere

Aarhus Universitetsforlag udgiver serien »Tænkepauser«, hvori man behandler fænomener som tillid, håb, Gud, teknologi, husdyr og krig på cirka 60 sider. Konceptet er, at man som ansat på Aarhus Universitet producerer et fagligt funderet essay om emnet, der kan læses med udbytte af såvel fagfæller som alment interesserede.

Sasja Emilie Mathiasen Stopas bog handler om ære. Hun er videnskabelig assistent på det teologiske fakultet, hvorfra hun har en ph.d.

Forfatteren begynder tilsyneladende med at frakende æresbegrebet nutidig relevans. Hun citerer blandt andet en kronik af antropolog Dennis Nørmark om, at »vi er æresløse, som jihadisterne påstår – og heldigvis for det!« Denne foreløbige konstatering skal vi imidlertid ikke lade os narre af. Forfatteren viser i bogen, at frakendelse af nutiden for al ære beror på en meget overfladisk analyse.

Lige under nutidens æresløse overflade bobler æresspørgsmålet frem igen og igen – eller direkte eller indirekte under dæknavne som anerkendelse, respekt og identitet. Sidstnævnte afsløres sidst i bogen, mens vi holder vejret desangående undervejs under afdækningen af æresbegrebets rødder.

Disse rødder findes i det klassiske Hellas, i Biblen og i middelalderen, hvorefter begrebet kondenseres og flyttes fra det ydre liv til det indre med Martin Luther og protestantismens hovedfilosof, Immanuel Kant. Æren flytter med andre ord fra overvejende at være en ydre samfundsregulator og til i hovedsagen at være en indre stemme, samvittighed og drivkraft.

I dag er det moderne æresbegreb – forstået som individets ønske om at opnå respekt for dets iboende værdighed og ære – at finde overalt fra FNs Menneskerettighedserklæring til de sociale medier og i diskussionen af krænkelseskulturen. Forfatteren nævner også, at et før-moderne æresbegreb har overlevet i visse indvandrermiljøer i form af æresrelaterede drab. Hun gør imidlertid ikke så meget ud af dette, som man måske kunne ønske sig. Omvendt har jeg svært ved at pege på, hvad der så skulle være udeladt.

»Man får både overblik og ny viden fortalt i et sprog, der løber lige så lækkert ned over bogens sider som varm chokolade på en isdessert.«


Sasja Emilie Mathiasen Stopa har skrevet en fremragende lille bog. Formidlingen er på et excellent niveau. Den er læst på en halv aften, og på denne korte tid får man både overblik og ny viden fortalt i et sprog, der løber lige så lækkert ned over bogens sider som varm chokolade på en isdessert. Red dig en god aften for 50 kroner!

»Ære«

Forfatter: Sasja Emilie Mathiasen Stopa. Sider: 61 sider. Forlag: Aarhus Universitetsforlag. Pris: 50 kroner. Udkommer: 6. april.