Behov for en ny narkopolitik

Regeringen bør overveje en lov, som giver de mest belastede narkomaner ret til lægeordineret heroin

Med den udmelding, der kom fra Dansk Folkeparti for et par dage siden, er der nu politisk flertal for en drastisk ændring af narkotikalovgivningen. Et flertal i Folketinget er parat til i givet fald uden om regeringen at lade de tungeste stofmisbrugere få adgang til lægeordineret heroin. Det er skelsættende, for efter en årelang debat, hvor narkomaner, læger, socialmedarbejdere og politikere har givet udtryk for principielle standpunkter og peget på praktiske løsninger, ser det nu ud til, at tidspunktet nærmer sig, hvor ord skal afløses af handling.

Efter at have været stejl modstander af ordningen kom der for et halvt års tid siden signaler om en blødere linje fra regeringen, og man gik i gang med at indhente de nødvendige internationale erfaringer. Den del af det lovforberedende arbejde må snart være færdig, for det haster med at ændre tingenes tilstand.

Modstanderne af lægeordineret heroin har i debatten fremhævet, at det principielt er mere end betænkeligt, hvis det offentlige sundhedssystem så at sige kaster sig ud i rollen som narkokøbmand og oven i købet kvit og frit leverer de eftertragtede rusmidler til en voksende mængde nye misbrugere. Det er naturligvis et synspunkt, man må have respekt for, men holdt op over for de entydigt positive resultater, som en kontrolleret uddeling af heroin til svært belastede narkomaner i Tyskland, Holland og Schweiz har medført, er der tungtvejende grunde til, at Danmark indfører lignende ordninger.

Omkring 300 mennesker skønnes årligt at dø her i landet som direkte konsekvens af deres stofmisbrug, og et langt større antal gennemlever en så kummerlig tilværelse på bunden af samfundet, at situationen kræver politisk handling.

Vi ved notorisk, at danske og udenlandske kvinder i den mest betændte del af prostitutionsmiljøet underkaster sig ubeskrivelige ydmygelser for at skaffe penge til narkotika. Og lige så velkendt er det, at en betydelig del af de mange tusinde indbrud, der er en pestilens for ganske almindelige mennesker, bliver begået af narkomaner på evig jagt efter omsættelige værdier.

Som tidligere beskrevet her i avisen foreligger der efterhånden rigelig dokumentation for, at både den narkorelaterede prostitution og den almindelige berigelseskriminalitet falder drastisk som en konsekvens af kontrolleret uddeling af heroin til samfundets værst belastede misbrugere. Det må lovgiverne forholde sig til, og det er naturligvis også i det lys, man skal forstå de seneste dages spredte udmeldinger fra folketingsmedlemmer af borgerlig observans.

Når de sidste erfaringer fra udlandet er indhentet, peger alting på, at regeringen med bred støtte i Folketinget bør overveje en lov, som nøje definerer, hvem af de mest belastede narkomaner, som ikke kan nås på anden vis, der skal have ret til lægeordineret heroin, og hvordan det medicinske tilbud bedst muligt kan koordineres med en generel resocialisering til lige gavn for den enkelte misbruger og for samfundet.