Atomkraft, ja tak - i al fald til debatten

Tiden er inde til at smide fordommene og diskutere fakta - vi har en interesse i at være med

I tyve år har ingen politiker for alvor vovet at nævne muligheden for kernekraft i Danmark; medmindre vedkommende med kamikaze-agtig selvopgivelse ville være sikker på at undgå valg. Men tiden må være inde til, at vi kan genoptage debatten - baseret på fakta og ikke på fordomme. Med stigende bekymring over CO2-udslip, miljøproblemer, mulige klimaforandringer, olie-afhængighed af tvivlsomme regimer og et ønske om at fastholde vores livsstil kommer vi i den vestlige verden ikke uden om at tage atomkraft med i overvejelserne om energiforsyning.

Om ikke andet gør andre det for os. I Asien udbygges kernekraften, og hvis klodens fattigste lande skal have mulighed for at forbedre levevilkårene for deres befolkninger, kræver det masser af energi. Og helst energi, der ikke bidrager til yderligere forringelser af miljøet.

I den sammenhæng er a-kraft et stærkt kort. Det er en effektiv og stort set forureningsfri energikilde, der kan forsyne store områder for en overskuelig investering. Prisen er de affaldsproblemer, som endnu ikke er løst tilfredsstillende. En pris vi pålægger kommende generationer. Den problematik må løses gennem øget forskning på området; men den energipolitik, vi fører i dag med overvejende kulfyrede kraftværker, har også konsekvenser ud i fremtiden. Det er i sidste ende et spørgsmål om at afveje risici og omkostninger.

Danmark ligger i denne som i andre sammenhænge i et smørhul. Vi er ikke i et energimæssigt afhængighedsforhold til nogen, og vi har mulighed for at udbygge vedvarende energi, som der også er lagt op til i regeringens energipolitiske udspil. Men i paletten af alternative energikilder kunne et atomkraftværk på dansk grund godt være en mulighed.

I al fald er det ufrugtbart at afvise tanken pr. automatik. Vi har i forvejen kernekraftværker inden for geografisk rækkevidde. Finland udbygger sin energiforsyning med verdens hidtil største a-kraftværk, og i Sverige overvejer regeringen at styrke a-kraften. I over 30 år har Barsebäck været et skræmmebillede på grund af sin nære placering på storbyen København; men værket har i samme periode leveret billig og ren energi til danskerne.

Der knytter sig mange følelser til kernekraft, og dem skal man ikke undervurdere. Kina-syndrom og værst tænkelige scenario bliver trukket frem. Men Tjernobyl ligger også tyve år tilbage. Ulykken skyldtes en række utilgivelige fejl - som verden har lært af. De værker, der bygges og planlægges i dag, repræsenterer et helt andet niveau af sikkerhed.

Atomkraft i Danmark er ikke lige på dagsordenen. Men det bør debatten være. Vi har i al fald en forskningsmæssig interesse i at være med; og vi har en forpligtelse til at være fordomsfrie over for nabolande, der vil sikre deres energiforsyning.