Ny bog gør arkitekten til klodens vicevært

Præmissen for »Et godt hus på en lille planet« er klimaforandringer og befolkningstilvækst.

Rasmus Rune Nielsen: Et godt hus pÔøΩ en lille planet Fold sammen
Læs mere

Antallet af mennesker på Jorden er siden 1950erne mere end fordoblet fra tre til syv milliarder og forventes at stige yderligere med to-tre milliarder inden 2050. Der er nok nogle af de kommende verdensborgere, der også gerne vil have del af det gode liv, og da ressourcerne er begrænsede, og menneskeheden så vidt vides første gang i verdenshistorien har direkte – det vil sige skadelig - indflydelse på klimaet, er der brug for handling.

Udfordringer af denne art kan man forholde sig til på to måder: Der er flæbe- og forbudsideologien, som rummer en slags masochistisk glæde ved afsavn. Ved at vi alle sammen i vores del af verden får det kedeligere, opstår der en slags solidaritet. Vi er fælles om elendigheden.

Overfor det synspunkt kan man stille konkret- og konstruktiv- strategien. Som navnet antyder, går den ud på at finde lavpraktiske og højintelligente løsninger på bedre byggematerialer, klimasikring og genbrug, således at det hele netop ikke bliver den rene elendighed. Æstetik og ressourceforbrug kan forenes.

Eller som der ifølge bogen står ved indgangen til Vandkunstens tegnestue: »Uden skønhed ingen bæredygtighed«. Og man kunne tilføje: Uden sunde forretningsmodeller hverken skønhed eller bæredygtighed, for som Signe Kongsbro, der i snart ti år har ledet en afdeling for bæredygtighed på Henning Larsens tegnestue, bemærker i bogen, kan arkitektfirmaerne selvfølgelig ikke finansiere udvikling af nye muligheder, hvis de ikke også tjener penge.

Spørgsmålet om, hvorvidt arkitekten kan frelse verden, har været et tema på adskillige internationale arkitekturudstillinger i de senere årtier, og er det også i bogen, der efter et indledende essay om problemstillingen består af samtaler med otte danske tegnestuer, der netop har gjort noget meget konkret ved sagen.

Arkitekten kan selvfølgelig ikke frelse verden, men han eller hun har nogle metoder og redskaber, viden og erfaring og en lang tradition for at finde løsninger. Også gode.

Det bedste ved »Et godt hus på en lille planet« er netop det. Eksempler på begavede og praktiske løsninger. Fra den store skala til den lille. Fra SLA Arkitekters beboelseskompleks, der skal stå færdig i 2023, i Paris placeret oven på en motorvej men forsynet med planter og svampe, der renser luften og – formodentlig – tilfører byggeriets særlige æstetiske kvaliteter, til tegnestuen Tredje naturs fortovsflise, der opsamler vand og leder det til nærmeste træ.

Nogle mennesker stiller spørgsmål ved klimaforandringerne og affærdiger dem som tilfældige udsving i en planets lange historie. Men de færreste affærdiger en halv meter vand i kælderen, så alle må kunne se fordelen af de klimasikringer, der sker her i byerne som for eksempel, og det er så også Tredje Natur, Enghave- parken ved foden af Valby Bakke omlægges, så den kan opsamle og distribuere tusinder og atter tusinder kvadratmeter vand, når nu 100-års skybruddet kommer igen en af dagene.

Rasmus Rune Nielsen: Et godt hus pÔøΩ en lille planet Fold sammen
Læs mere

Rasmus Rune Nielsen: Et godt hus på en lille planet

Sider: 240. Pris: 269 kr. Forlag: Arvinius + Orfeus.