I dag er byen en fælles dagligstue med hjemmebar

COBE reagerer på forandringer i byerne.

COBE præsenteres på en vellykket udstilling i Dansk Arkitektur Center. Udstillingen er både en præsentation af COBEs bygninger og af tegnestuens overvejelser over, hvordan byerne bliver bedre at bo i. Fold sammen
Læs mere
Foto: Scanpix

Vi har ændret os i det seneste par årtier.

Ikke alle, naturligvis, men tilstrækkeligt mange til at blive en tendens, og tendensen har forandret byerne.

Det reagerer arkitekterne på – og blandt dem COBE, der er vokset til en betragtelig succes, og som derfor nu også er genstand for en udstilling i Dansk Arkitektur Center.

Udstillingerne i DAC er af svingende kvalitet, men her er vi i den overbevisende ende. Udstillingen fortæller om en række af tegnestuens projekter, fra biblioteket i Københavns nordvestkvarter og boligbyggeriet i Nordhavn over omlægningen af arealerne omkring Nørreport Station til planerne for Papirøen.

Efter at endnu en bro over hovedstadens havneløb er åbnet, er Papirøen – eller Christiansholm – blevet et endnu mere attraktivt byrum i København, med madhaller og kunsthal – og det skal blive interessant at se, om Papir­øen beholder sin bredspekterede karakter, når de dyre ejerboliger rejser sig. Et sted for alle eller for de få?

COBE lægger nemlig stor vægt på det fælles ved byrummene, som er områder, hvor mange af byernes indbyggere har ændret deres omgivelser. Eller: Byerne er blevet ændret, fordi nye generationer og andre befolkningsgrupper i vidt omfang har overtaget det meste af København.

Det er blandt andet børnefamilierne, der i disse år bliver i byerne. De har behov for parker og legepladser, og det er børnefamilierne og alle andre, der har forvandlet tidligere tiders idræt på særlige boldbaner og i særlige anlæg til en bevægelseskultur, der udfolder sig langs havnen, i byernes parker og for den sags skyld på vejnettet, hvor løbende konkurrerer med cyklende om pladsen.

Så mange år er det heller ikke siden, at byen var stedet, hvor man bevægede sig mellem hjem og arbejde og spadserede en aftentur, hvis det gik højt. I dag er byen en fælles dagligstue med hjemmebar til stor fornøjelse for nogle og stor ærgrelse for andre.

Den mangfoldige by

Det er denne udfordring, COBE og med COBE mange andre tegnestuer søger at forholde sig til gennem bygninger, der ud over indlysende æstetiske kvaliteter arbejder med de forandringer, der er sket. Man kan synes, at det er sørgeligt, at et bibliotek ikke længere er et stille sted, hvor man låner bøger og finder nye forfattere og blive fascineret af nye emner blot ved at kigge på må og få i de lange reoler.

Det er et kulturtab – men skal man som arkitektfirma forholde sig til virkeligheden, må man indstille sig på, at biblioteker i dag er hybrider; at de er moderne medborgerhuse, hvor mange forskellige segmenter af befolkningen kommer for at dyrke deres interesser. Om det så er almindeligt samvær.

Spørgsmålet er imidlertid, om arkitektonisk omtanke og blød byplanlægning kan være vejen til den såkaldt mangfoldige by, hvor socialklasserne græsser i fredsommelighed side om side, ligesom løven og lammet i Paradis?

Vi ved, at blandede boligformer og en passende blanding af bolig, erhverv, institutioner af forskellig art, børnehaver og skoler for eksempel, sædvanligvis giver den mest dynamiske byudvikling. At det er en kvalitet, at mennesker med forskellig baggrund mødes og får indblik i hinandens liv. I stedet for at isolere sig og udvikle forestillinger om, hvor dumme de andre er.

Vi har ikke lovende erfaringer med byplanlægning, der fremmer diversitet, hvad man har kunnet se i forbindelse med udflytningen fra brokvartererne til højhusene i udkanten af byerne og i forbindelse med den udskiftning af beboerne, der fandt sted, da de samme brokvarterer blev byfornyet og trendy. COBE gør i det mindste forsøget.

Hvad: COBE. Our Urban Living Room. Hvor: Dansk Arkitektur Center, Strandgade 27B. Hvornår: Dagligt 10-17, onsdage tillige til 21. Til 8. januar