Københavnersnuden classic: Man kan tage et skovbad, og man kan tage et skumbad – må jeg anbefale et rumbad?

AOK
Arkitektur

Rumbadet kan tages overalt og forudsætter egentlig blot, at man er til stede, hvor man er, og at man er i stand til at åbne sine sanser. Hver uge skriver arkitekt Holger Dahl klummen »Københavnersnuden« om Københavns bygninger, gader og liv.