Verdenskendte gangstere skrev poesi i deres fritid

En gammel kalender med håndskrevne digte er sat på auktion i USA. Kalenderen tilhørte Bonnie og Clyde, der efter al sandsynlighed også står bag digtene.

Lyrikere og gangstere: Clyde Barrow og Bonnie Parker i deres velmagtsdage. Foto: AFP Fold sammen
Læs mere
Foto: -

De sluttede deres liv lige så brutalt, som de havde levet. I maj 1934 blev de lokket i et baghold og skudt og dræbt af politiet. På det tidspunkt havde de en lang række røverier og drab på samvittigheden.

Men Bonnie Parker og Clyde Barrow - der er gået over i populærkulturen som Bonnie og Clyde - havde også andre talenter. Bonnie Parker skrev digte, når hun og hendes kæreste ikke havde travlt med at røve tankstationer, banker og restauranter, og nu er det kommet frem, at Clyde Barrow formentlig også nogle gange lagde våbnene fra sig og erstattede dem med papir og blyant. Indikationen findes ifølge flere udenlandske medier i en grøn årskalender, der oprindelig tilhørte en golfspiller, men som de to kriminelle fik fat i og begyndte at skrive i. Efter den majdag, da parret blev mejet ned, gik den videre til Clyde Barrows familie.

Kalenderen, som Clyde Barrows nevø 15. april vil forsøge at få afsat ved en auktion hos Heritage Auctions i Dallas, Texas, indeholder en række håndskrevne digte om parrets kriminelle liv og stadige forsøg på at undgå at blive fanget. Dens længste digt - »The Story of Bonnie and Clyde« -  kunne man allerede læse i Bonnie og Clyde-biografien »Fugitives«, som Bonnies mor, Emma Parker, og  Clydes søster, Nell, udgav kun tre måneder efter parrets død.  Digtet, som ifølge biografiens forfattere er skrevet af Bonnie Parker, begynder sådan her:

»You’ve read the story of Jesse James’,/Of how he lived and died./If you’re still in need/Of something to read,/Here’s the story of Bonnie and Clyde.« («Du har læst historien om Jesse James/om hvordan han levede og døde/hvis du stadig mangler noget/at læse i/så har du her historien om Bonnie og Clyde.«

Med Bonnie ved min side

Et andet, hidtil ukendt digt på 13 vers og med myriader af stavefejl er tydeligvis skrevet som en respons på »The Story of Bonnie and Clyde«. Det er ifølge Heritage Auctions med stor sandsynlighed Clyde Barrow, der står bag. Det begynder sådan her:

»Bonnie s Just Written a poem / the Story of Bonnie & Clyde. So / I will try my hand at Poetry / With her riding by my side« («Bonnie har lige skrevet et digt/historen om Bonnie & Clyde/jeg vil forsøge mig med Poesi/med hende ved min side«)

»We donte want to hurt anney one / but we have to Steal to eat.«


Senere hedder det blandt andet:

»We donte want to hurt anney one / but we have to Steal to eat.« («Vi ønsker ikke at skade nogen/men vi er nødt til at stjæle for at få noget at spise«) og »We have kidnapped some / people./And tied them to a tree / but not so tight that after we / were gone tha could not get / themselves free.« (Vi har kidnappet nogle mennesker/Og bundet dem til et træ/men ikke så stramt, at de ikke/kan befri sig selv/når vi er væk.)

Heritage Auctions kan som antydet ikke kan garantere 100 procent, at det 13 vers lange digt rent faktisk er skrevet af Clyde Barrow,  ligesom man kun har den gamle biografis ord for, at »The Story of Bonnie and Clyde«  er skrevet af Bonnie Parker. Fra auktionshusets side lyder det dog, at det af flere grunde er meget, meget sandsynligt, at det er to af USAs gennem tiden mest kendte forbrydere, der står bag.  Dels var Bonnie Parker jo allerede kendt for at have skrevet digte, dels flugter stavefejlene - eller manglen på samme - godt med, hvad man i øvrigt kender til de to gangstere. Uanset hvad venter der køberen en på sin egen måde sært bevægende oplevelse. Som i disse profetiske linjer, der afslutter »The Story of Bonnie and Clyde«:

»Some day they’ll go down together / they’ll bury them side by side / to few it’ll be grief / to the law a relief / but it’s death for Bonnie and Clyde.« (En dag vil de sammen falde/man vil begrave dem side om side/nogle få vil sørge/politiet vil ånde lettet op/for Bonnie og Clyde vil det være døden.«)