Svamperamt fangetårn istandsættes for millioner

Hussvamp og almindeligt slid er gået hårdt ud over Fangetårnet på Frederiksborg Slot. Istandsættelsen vil koste 27.1 mio. kroner. Hvert år bruger Slots- og Kulturstyrelsen mange millioner kroner på lignende projekter.

Frederiksborg Slots fangetårn ses til højre på billedet. Tårnet står alene med grønt kobbertag. Fold sammen
Læs mere
Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix

Fangetårnet på Frederiksborg Slot i Hillerød er under angreb af en omgang »ægte hussvamp«.

Svampeangrebet blev ifølge et aktstykke fra Kulturministeriet konstateret i foråret 2019, og det blev vurderet, at der var behov en »akut istandsættelse af de bærende konstruktioner omkring svampeskaden«. I forbindelse med udbedringen af svampeangrebet har et eftersyn af tårnets generelle stand desuden vist, at der er behov for yderligere renovering. Således skal tårnet nu renoveres for i alt 27,1 millioner kroner.

Gennemgangen har vist, at stenene omkring indgangsporten under tårnet er så slidte, at der er risiko for personskade, fordi stenene kan falde ned. Hovedvejen til slottet går gennem den udsmykkede port under tårnet, og blandt andet derfor skal udsmykningerne istandsættes.

Nedbrydes af vind og vejr

Simon Hvidt er projektleder i Slots- og Kulturstyrelsen og bygherre i forbindelse med renoveringen af Fangetårnet. Han forklarer, at svampeangrebet er meget skadeligt for tårnet, fordi det kan brede sig til både træværk og murværk.

»På den måde kan svampeangrebet vandre gennem tårnet og svække konstruktionerne og deres bæreevne,« siger han og forklarer, at slid på murværk, sandsten og træværk er typiske skader på gamle slotte.

»Frederiksborg Slot blev bygget i 1600-tallet. Byggetraditionen var dengang, at det blev bygget af mur- og sandsten, som over tid nedbrydes af vind og vejr. Udsmykningerne omkring porten under tårnet er eksempelvis udskåret i sandsten, og disse er altså nu så slidte, at det er tid til at gribe ind for at standse nedbrydningen.«

Af førnævnte aktstykke fremgår det, at de 27,1 millioner kroner skal gå til bekæmpelse af svampen, vedligeholdelse af sandstensarbejde og smedearbejde i facaden, tætning af kobbertaget og billedhuggerarbejde. Sidstnævnte forventes at koste 14,9 millioner.

Flere millioner hvert år

Hvert år bruger den danske stat millioner af kroner på istandsættelse af danske slotte. Slots- og Kulturstyrelsen oplyser til Berlingske, at den i 2015 brugte 155 millioner, mens det i 2019 drejede sig om 195 millioner kroner. Omkostningerne var inden for perioden lavest i 2017, hvor der blev brugt knap 142 millioner.

Omkostningerne er gået til forskellige bygninger i Slots- og Kulturstyrelsens ejendomsportefølje, som består af over 30 ejendomme, herunder  Christiansborg, Amalienborg og Kronborg.

Adspurgt, om det ikke er dyrt at renovere et tårn for knap 30 millioner kroner, svarer Simon Hvidt, at renoveringen ikke kun handler om rådskade, men om flere ting.

»Sandsten og kobbertag skal efterses og sikres, så de er tætte. På den måde undgår vi yderligere nedbrydning. Og porten udgør jo omkring halvdelen af udgiften. Det er et enestående og meget vigtigt stykke billedhuggerarbejde. Nye billedhuggere skal nu istandsætte det, og det er en kolossal opgave,« siger han og fortsætter:

»Tårnet er et centralt værk i dansk bygningskunst. Mange mennesker, der besøger slottet, skal gennem porten, og derfor skal den selvsagt være i god stand.«

Simon Hvidt fortæller, at renoveringen af sandstensudsmykningerne omkring porten kan risikere at sidde løst og falde ned, eller at der kan opstå huller i murværket, som kan forårsage fugtskader.

»Men det handler naturligvis også om at bevare ornamentikken. Tårnet som helhed er et helt fantastisk stykke bygningsarbejde, og det kræver sine  folk at være i stand til at udføre renoveringen i respekt for de historiske håndværkstraditioner.«

Simon Hvidt mener, at det er fornuftigt, at renoveringen finder sted nu, fordi det inden for en tiårig periode skulle ske alligevel.

Kulturministeriet oplyser, at pengene til projektet kommer fra Slots- og Kulturstyrelsens driftsramme til renoveringsopgaver.