Sognepræst Mikkel Wold: »Dumheden vinder ind, når vi tager det lette valg«

Visse spørgsmål er evigt aktuelle. Hver uge stiller vi nogle af dem til en kendt dansker. I dag Mikkel Wold, præst ved Marmorkirken.

Ifølge sognepræst Mikkel Wold er kærligheden alt andet end enkel. Fold sammen
Læs mere
Foto: Søren Bidstrup

Hvilken dyd er efter din mening den mest overvurderede?
»Hvis vi taler om de syv klassiske dyder, synes jeg ikke, de er overvurderede. Tværtimod finder jeg dem alle undervurderede. For mig udtrykker dyderne værdier, som verden mangler. Er udholdenhed overvurderet? Hvad med barmhjertighed? Det synes jeg bestemt ikke. Dydernes tilstedeværelse mangler da i stedet.«

Hvad er det største problem i verden lige nu?
»Dumhed. Den er jeg hunderæd for. Med dumhed menes ikke den mindre begavelse fra naturens hånd. I stedet taler jeg om tilfredsheden ved det stupide, det unuancerede og det forenklede. Dumhed er det største problem lige nu, fordi den truer vores erkendelse af alt, der ikke er til at forstå nu og her. Den tjener til fortrængning af virkeligheden. Dumhed kommer i mange former, og en af dem er, at vi har fokus rettet mod det, som kan tælles, mens vi ser det abstrakte og åndelige som noget sekundært. Det kan hurtigt lyde arrogant, men når jeg taler om dumhed, så er det også ud fra et historisk perspektiv. Ofte var det dumhed, som gjorde diktaturer mulige. Truslen mod demokratiet, som vi ser i dag, skyldes blandt andet dumhed. Jeg tror ikke, dumheden kommer fra et bestemt sted, men den tager sit udgangspunkt i at lade sig nøje med det lette. Vi fortrænger realiteterne og vælger at se bort fra nuancerne. Dumheden forholder sig ikke bare uforstående, men aggressivt overfor dybsindigheden. Når vi tager det lette valg, vinder dumheden ind.«

Mikkel Wold, sognepræst

»Kærlighed handler om vilje.«


Hvilken bog har gjort størst indtryk på dig?
»Der er mange bøger, som har gjort indtryk på mig. Inden for de seneste fem år må det være bogen »The usefullness of the useless« af Nuccio Ordine. Den findes ikke på dansk, men kan til gengæld læses på både engelsk, fransk, tysk, italiensk og spansk. Den bog gjorde enormt indtryk på mig. Den handler om, at vi konstant har blikket rettet mod det, der har nytte her og nu. At vi kun ser det, som kan tælles, og at vores fokus er på det, hvis nytteværdi vi kan måle. Men det er ikke det, som verden har udviklet sig af. Det har den gjort ved at prioritere forundringen. Det udefinerbare. Platon og Aristoteles og alle store ånder efter dem understreger forundringens betydning. Vores tids store problem er, at vi har glemt det. Der er dumheden igen.«

Mikkel Wold er her fotograferet i Marmorkirken, hvor han til daglig er sognepræst. Fold sammen
Læs mere
Foto: Søren Bidstrup.

Hvad er den største løgn, vi fortæller hinanden om kærlighed?
»Kærligheden er mange ting og alt andet end enkel. Men i parforholdet er en af fejlene nok at tro, kærlighed kun handler om følelser. Det gør den også, men ikke kun. Kærlighed handler om vilje. Når jeg til en vielse spørger brudeparret, om de vil elske og ære hinanden, så er spørgsmålet ikke kun, om de elsker hinanden, men derimod også om de vil hinanden. Om de har viljen til at lade det vare hele livet. For det er ikke alle, som har det, selv om følelserne er der. Der er altid nogen, der har en naiv forestilling om kærlighed, og som løber bort, når det bliver svært. Den type menneske har altid været der, og sådan vil det altid være. Men kærlighed handler om vilje.«

Mikkel Wold, sognepræst

»Jeg vidste ganske lidt om det at tro, førend jeg læste Det Ny Testamente. Den læsning var en forunderlig oplevelse.«


Hvad er du ikke lykkedes med i tilværelsen?
»At gøre som jeg gerne vil. At lade mine handlinger følge mine ønsker. Det er kun i begrænset omfang lykkedes for mig. Det hører med til at være menneske.«

Hvad er den vigtigste erfaring, du har gjort dig i livet?
»Tro. Jeg er ikke vokset op i et troende hjem, selv om jeg er præst. Som 17-årig begyndte jeg at læse Det Nye Testamente. Inden da var jeg begyndt at gå i en kirke, hvor der var en meget klog kvindelig præst, Gurli Vibe Jensen, som kunne sige noget, der sagde mig noget. Der var også mange kirkegængere ved hendes gudstjenester, selv om kirkegang i årene efter 68 var meget begrænset. Jeg vidste ganske lidt om det at tro, førend jeg læste Det Nye Testamente. Den læsning var en forunderlig oplevelse.«

Hvad har fiasko lært dig?
Fiasko har først og fremmest lært mig at holde ud og være tålmodig. Dernæst at vælge mine bedømmere med omhu. At være skarp på hvilke menneskers bedømmelse, jeg lader mig påvirke af. Der findes mennesker, for hvem intet er godt nok, og som gerne vælger en nedrakkende holdning. »Find-fem-fejl-typerne«. Gør man sig afhængig af den slags mennesker, bliver man en stor undskyldning for sig selv. Den slags er ret beset udtryk for en lidt perfid ondskab i mini-format. I stedet skal man lytte til dem, der kan gøre en klogere ved saglig kritik.«