Skuffende år for Gyldendal: Overskuddet er mere end halveret

Det seneste år er Gyldendals resultat mere end halveret, viser forlagets årsregnskab, der blev offentliggjort tirsdag. Det skyldes mindre salg af forventede bestsellere, færre bogklubmedlemmer og investeringer i at tilpasse forlaget den digitale verden.

Morten Hesseldahl tiltrådte som adm. direktør for Gyldendal i 2018 med en strategi om at udvide forlagets forretning. Fold sammen
Læs mere
Foto: Thomas Lekfeldt

Danmarks største forlag, Gyldendal, har i 2018 haft et økonomisk vanskeligt år med et resultat, der er mere end halveret siden 2017.

Årsregnskabet for 2018 viser et resultat på 16,1 mio. kr. efter skat, mens resultatet i 2017 var 34,4 mio. kr. efter skat.

Samtidigt er omsætningen faldet fra 863 mio. kr. i 2017 til 853,5 mio. kr. i 2018.

Årsagen til det store fald er mindre salg af forventede bestsellere, frafald af bogklubmedlemmer og investeringer i at gøre virksomheden mere digital.

»Vi har i nogle år solgt for lidt og bygget et for stort lager op. Men årets resultat er også et udtryk for, at vi har haft store afskrivninger, fordi vi har investeret meget i at omstille forretningen fra at være meget analog til at blive meget mere digital,« siger Morten Hesseldahl, adm. direktør for Gyldendal.

Den digitale omstilling går blandt andet ud på at lave mere digitalt undervisningsmateriale til uddannelsesinstitutioner.

Ved halvårsregnskabet i august nedjusterede forlaget forventningerne til årsresultatet fra 45 mio. kr. før skat til 20 mio. kr. før skat, fordi salget af bøger ikke levede op til forlagets forventninger. Mange udgivelser var ikke tilpasset efterspørgslen, og der var flere udgifter per bog, end forlaget havde regnet med.

»Årets resultat er ikke så lystigt, fordi vi jo hellere vil levere et godt resultat. Men vi nedjusterede allerede i august, så det er ikke nogen overraskelse for os,« siger Morten Hesseldahl.

Resultatet før skat endte i 2018 på 20,7 mio. kr.

»Vi vil fortsætte med at investere«

I maj 2018 tiltrådte Morten Hesseldahl som adm. direktør for Gyldendal, og i den forbindelse startede arbejdet med en ny strategi, som skal udvide forlagets forretning med produkter og services, som ligger sig op af Gyldendals traditionelle kerneforretninger.

Som et led i strategien købte Gyldendal i 2018 virksomheden Guide2know samt 60 procent af MentorDanmark. Virksomhederne beskæftiger sig med henholdsvis e-læringsmoduler til videreuddannelse af sundhedsfagligt personale og privat lektiehjælp til elever i grundskoler og på ungdomsuddannelser.

Morten Hesseldahl mener, at det er vigtigt, at Gyldendal bliver ved med at investere for at udvikle sig - selvom det ikke giver et godt resultat med det samme. De har allerede kig på flere andre mulige investeringer.

»Vi skal blive ved med at investere og bruge penge på at tilpasse os en ny digital virkelighed, men vi skal selvfølgelig også kunne se, at de investeringer, vi laver, giver noget på bunden. Jeg tror på, at vi er tilbage på det gamle indtjeningsniveau indenfor en overskuelig årrække,« siger han.

Gyldendal skal også i fremtiden være relevant

Udover de nye investeringer ansatte forlaget i september Karen Bender som ny kommerciel direktør i et forsøg på at skyde gang i forretningen.

»Vi skal være meget klogere på, hvor og hvordan vi møder vores læsere og samtidig forbedre vores digitale markedsføringsindsats. Det er jeg sikker på, at Karen er den helt rette til at hjælpe os med,« sagde Morten Hesseldahl i den forbindelse.

Den nye strategi er langsigtet og skal sikre, at forlaget også i fremtiden er relevant. Gyldendal vil henvende sig til mennesker i alle aldre - både når de skal underholdes, dygtiggøre sig, når de har fri, og når de er på arbejde.

»Der er indledt en omfattende forandringsproces, som over de kommende år skal skabe fundamentet for et Gyldendal, der også i en digital virkelighed er en af Danmarks bærende udgivervirksomheder. Gyldendal og vores produkter og services skal have betydning for børn og unge, de voksne, de professionelle og de studerende,« skriver Gyldendal i regnskabet.

Forlaget forventer i 2019 en omsætning, der er lidt højere end i 2018 og et resultat før skat på samme niveau som i 2018.