National katastrofe-portal

Når den store ulykke indtræffer, skal borgerne kunne gå på hjemmesiden Kriseinfo.dk og finde al relevant information.

Fyrværkerikatastrofen i Seest ville formentlig være stor nok til at blive dækket af Kriseinfo.dk. Andre nationale katastrofer, som kunne udløse brug af portalen, er voldsom stormflod, orkan, epidemier og det, der er værre.<p> Ildkugle over Seest, 3. november 2004. Foto: Claus Fisker Fold sammen
Læs mere

Beredskabsstyrelsen er klar til test af en ny web-portal, som skal samle kriseformation fra alle offentlige myndigheder.

Portalen har adressen kriseinfo.dk, og den er beregnet til brug ved større katastrofer, når den "Nationale Operative Stab" eller NOSTen træder sammen. Med i krisestaben sidder Rigspolitiet, Beredskabsstyrelsen, Forsvarskommandoen, PET, FE og Sundhedsstyrelsen, som sammen koordinerer redningsindsatsen, herunder information til befolkningen.

Ved mindre katastrofer,som tankvognsulykken i Kolding, er det fortsat kommunen og det lokale eller regionale politi, der skal infomere borgerne.

Beredskabsstyrelsen står for at drive Kriseinfo.dk, men informationerne på den vil komme direkte fra de ansvarlige myndigheder.

- Den relevante information kunne for eksempel komme fra Rigspolitiet, sundhedsstyrelsen, DMI eller Vejdirektoratet, alt efter hvilken type krise det handler om, siger daglig leder af kommunikationssektionen i Beredskabsstyrelsen, Thomas Lundorf.

Når ulykken er ude - og den vurderes at være af national størrelse - vil en redaktion i Beredskabssstyrelsen sørge for, at information fra de offentlige myndigheder bliver lagt på Kriseinfo.dk.

Brugen af portalen testes i en krisestyrings-øvelse i slutningen af september.

- Det er en skrivebordsøvelse, men et af de helt centrale formål med den er at få afprøvet, hvordan vi bruger portalen, siger Thomas Lundorf.

Midlerne til at drive kriseportalen er afsat i beredskabsforliget fra foråret. Når portalen er testet igennem, vil den blive gjort tilgængelig for borgerne. Til daglig vil den indeholde generelle informationer om, hvordan man forholder sig i katastrofesituationer.