Mette Bock om filmskolens eskalerende krise: Der skal lovgivning til

I et aktuelt interview med Kulturmonitor argumenterer kulturministeren for, at Den Danske Filmskole omdannes til en femårig kunstnerisk bachelor/kandidat-uddannelse. Det sker som en reaktion på de studerendes mistillidsvotum til rektoratet og rektor Vinca Wiedemann.

»Jeg tror, at der er nogle misforståelser om, at det vil føre til en akademisering, og at uddannelsen vil blive løsrevet fra praksis. Men det er ikke tilfældet,« siger kulturminister Mette Bock (LA), der vil skabe et helt nyt lovgrundlag for den kriseramte filmskole. Fold sammen
Læs mere
Foto: Søren Bidstrup

Hvis Den Danske Filmskole skal videre, skal politikerne træde i aktion og ændre selve lovgrundlaget for den kriseramte institution.

Det mener kulturminister Mette Bock (LA), der kommenterer balladen på Den Danske Filmskole i et aktuelt interview med det digitale kulturmedie Kulturmonitor. Ifølge Mette Bock kan man komme ud af dødvandet ved at der lovgives om at omdanne den nuværende fireårige kunstuddannelse til det, som mange af filmskolens studerende ellers frygter: En femårig kunstnerisk bachelor/kandidat-uddannelse.

»Jeg tror, at der er nogle misforståelser om, at det vil føre til en akademisering, og at uddannelsen vil blive løsrevet fra praksis. Men det er ikke tilfældet,« siger Mette Bock, der en af de kommende dage vil tage ud på filmskolen for at tale med både de studerende, ledelsen og aftagerpanelet.

Udmeldingen fra kulturministeren kommer, efter at 87 ud af skolens 96 elever i denne uge sendte en mistillidserklæring til skolens rektorat og til rektor Vinca Wiedemann.

»Efter et år, hvor vi har holdt mange dialogmøder med rektor, må vi erkende, at ledelsen og rektor ikke vil lytte til den kritik, som vi elever har til den omfattende reformering. Informationerne fra ledelsen og rektor har været uigennemskuelige og kommunikationen vag. Der er allerede nu blevet gennemført fundamentale ændringer på Filmskolen uden en egentlig dialog, og vi mærker uddannelsesmæssige forringelser som følge heraf,« hedder det i mistillidserklæringen.

Ud over en udbredt skepsis over for at omdanne uddannelsen til en bachelor/kandidat-uddannelse, er der vrede blandt Den Danske Filmskoles studerende over kulturministerielle planer om at reducere antallet af studerende på  instruktørlinjerne fra 36 til 21. Kulturmonitor påpeger i den forbindelse, at foreningen Danske Filminstruktører også har blandet sig i debatten og plæderet for, at det er for unuanceret udelukkende at skele til ledighedsstatistikken for filminstruktører.

Forelagt den del af kritikken fra de studerende, gør Mette Bock det klart, at hun er klar til at bløde op:

»Der er ingen hast i forhold til at konkludere, hvordan dimensioneringen skal være,« siger hun til Kulturmonitor.

Torsdag reagerede rektor Vinca Wiedemann på mistilliderklæringen med denne tekst til de studerende:

»Jeg har i dag holdt møde med Kulturministeriet, hvor vi har drøftet, hvad jeg mener der skal til for, at vi kan få skabt en tillidsfuld dialog på filmskolen og i filmmiljøet om, hvordan vi indretter fremtidens filmskole:

For det første har jeg appelleret til, at Kulturministeren genovervejer tidsplanen for den dimensionering af instruktøruddannelserne, som hun har meldt ud.

For det andet har jeg anbefalet, at Kulturministeriet tager skridt til, at der oprettes et studienævn på Filmskolen, så de studerende og ansatte får en formel indflydelse og ansvar i forhold til filmskolens indretning af uddannelser og undervisning, i lighed med de studienævn, der eksisterer på Scenekunstskolen. Dette kræver en bekendtgørelsesændring.

For det tredje har jeg understreget, at for at kunne skabe en bred opbakning på skolen og i filmmiljøet omkring den konkrete indretning af skolen i fremtiden, så er det vigtigt, at vi får tid til at sikre den fornødne dialog i god ro og orden.

Jeg afventer nu Kulturministeriets tilbagemelding.«