Krop og sind - to sider af samme sag

Vores psykiske tilstand kan direkte aflæses i vores krop. For har vi det ikke godt indeni, har vi det heller ikke godt udenpå. Det er hovedbudskabet i et nyt behandlingssystem, som vinder stadig flere tilhængere ved at kombinere fysisk massage, åndedrætsøvelser og samtaleterapi. »Body Self Development System's« er det nye navn på den alternative stjernehimmel.

»En sund sjæl i et sundt legeme«. Sådan har det lydt i generationer, når højskoleforstandere skulle byde velkommen til endnu et kuld af dansk ungdom. Og den gamle kinesiske lægekunst er inde på lidt af det samme med læresætningen: »Menneskets følelser sidder i de fem indre organer: Nyrer, lever, hjerte, milt og lunger«, underforstået, at hvis du har det godt følelsesmæssigt, har din krop det også godt. Og omvendt.

Nu er der imidlertid hverken mange, der tager på højskole eller til Kina for at studere lægekunst, så det er som om, vi har glemt de vise ord i en »hvorfor nøjes verden«, hvor vi nok er begyndt at se indad, men stadig søger lykken i alt det udvendige: Karrieren, materiel rigdom eller den perfekte krop.

For den stadigt større gruppe af mennesker, der ikke når i mål, eller på trods af succes i overmål, ikke er tilfredse med deres fysiske eller psykiske liv, er der nu hjælp at hente:

»Body Self Development System's« hedder et dansk udviklet behandlersystem, som har vundet international gehør med sin særegne blanding af massageteknikker, åndedrætsteknikker, aku- og zonetryk, manipulationer af led og samtaleterapi. Den holistiske tilgang til krop og sind har taget mange mennesker med storm, lige fra skuespillere, musikere, professionelle sportsudøvere, erhvervsledere og mennesker med 8-16 job.

En af dem, der mærker den øgede interesse for at arbejde dybt med sig selv er Marcus Thais Heller. I de godt to år, han har arbejdet som body sds terapeut, er interessen for at arbejde med »det hele menneske«- og ikke blot anskue kroppen som noget, der skal fixes - fået stadigt flere til at lægge sig på briksen og kombinere det fysiske element (massagen) med det indre (samtalen, følelserne, psyken).

»Ved at behandle et menneske kan jeg oftest, alene ved hjælp af massagen og manipulationerne med kroppen, mærke, hvordan vedkommende har det psykisk. Vores indre velbefindende sætter sig i kroppen, der fungerer som et landkort over vores tilstand. Omvendt kan jeg efter en samtale med en klient om følelser gå i gang med den fysiske del af behandlingen, hvor samtalen har kunnet give mig gode guidelines til, hvor jeg skal sætte ind på kroppen. Det er dog også vigtigt at påpege, at man sagtens kan komme og få rettet ryggen uden en lang forudgående samtale om ens barndom eller evner til at sætte grænser.«

Men uanset motivet for at komme, er det klienten selv, der gør arbejdet, understreger Marcus Thais Heller og betegner sig som et »værktøj«. Uden en aktiv og åben tilgang til behandlingen kan han kun symptombehandle, og klienterne vil let falde tilbage i gamle mønstre, hvis ikke de er parate til at flytte sig.

Forløsningen kan ligge både i det fysiske og psykiske, og det, at det går begge veje, er Body sds ' force i forhold til andre behandlinger. En psykisk forløsende samtale kan således hjælpe kroppen af med skavanker og spændinger. Og en god gang massage og dybde manipulation kan løsne op for psykiske og følelsesmæssige skader, uden at der nødvendigvis skal siges så meget. Det er heller ikke altid, klienterne er parate til at tale om det, eller se sammenhængen mellem krop og sind, erfarer Marcus Thais Heller:

»Når jeg spørger ind til de psykiske aspekter, og spørgsmålene bliver svære, oplever jeg da også, at klienter blankt afviser, at der skulle være noget om snakken. »De har bare ondt i skulderen eller maveproblemer,« lyder det. Men det er min erfaring, at det sjældent forholder sig sådan. Fysiske skader er oftest bundet op på tilsvarende psykiske. Mange mennesker er bare ikke klar over sammenhængen og tror, de kan arbejde det væk eller få det masseret væk. Det kan de måske også, men hvis de bagvedliggende årsager ikke er ændret, opstår problemerne let igen.«

Ni ud af ti tilfælde rammer han plet. Ordene falder nøgternt og uden antydningen af hellig storskryden. Han kan mærke det. Han ved, det lyder »hokus pokus agtigt« for mennesker, der ikke har prøvet det før, men for Marcus Thais Heller er menneskekroppen som et åbent kort over vores følelsesmæssige tilstand, der først for alvor åbner sig, når han kører sine fingre hen over »landkortet«.

»En del af filosofien bag body sds er, at kroppen er sit eget udviklingssystem. Vi er derfor også i stand til at hele os selv ved at skabe den fornødne balance mellem krop og sind. Negative følelser eller ubalance sætter sig i vores organer, energibaner og muskler. Men det gode er, at vi ved hjælp af åndedrættet, samtale og fysisk massage kan løsne op og komme ind til kernen af problemerne i stedet for, som mange gør i dag, kun at overfladebehandle eller lukke af for det.«Men hvad er det han gør, når han behandler? Der findes ingen fast skabelon for en body sds-behandling. Mennesker er forskellige, det samme er de problemer, de kommer med. Mens det går let med at fortælle om den indledende samtale, den fysiske massage, manipulationerne, er det straks sværere, når det kommer til fornemmelserne og intuitionen.

For hvordan forklarer man en klient, der kommer med store lændesmerter, at han alligevel skal lægge sig på ryggen? At Marcus Thais Heller via sine fingre og indføling ved, hvor han skal sætte ind på kroppen? Og hvad med de psykologiske spørgsmål, hvor kommer de fra?

»Enhver god body sds-behandler har en god intuition og indføling. Jeg sidder ikke i Lotus-stilling og taler om universet, når klienterne kommer, ligesom de heller ikke placeres i »den varme stol« og straks udspørges om dette og hint. Det er en stilfærdig dialog mellem mig og deres fysiske og psykiske krop. Nogle ting siger de selv, andre ting siger deres krop. F.eks. kan spændthed omkring nyrerne indikere stress, frygt, angst, der via medianbanerne sætter sig et helt andet sted i kroppen, eksempelvis i form af rygsmerter eller stiv nakke. Så løsner jeg det op og kan, hvis jeg føler, der er plads til det, spørge ind til klientens stress og følelser.«

I Marcus Hellers optik er meget af det, vi slæber rundt på, funderet i en manglende tro på, at vi er gode nok, at vi altid skal laves om og præstere og bevise for at være til. »Vi mangler at elske os selv med alt, hvad der er«, lyder hans bagvedliggende filosofi. Har vi den indre ro og balance, kan vi ifølge Body Sds terapeuten stå midt i orkanen og alligevel holde os oprejst. Er vi i ubalance og tænker negativt om os selv, kan selv en mindre vind slå os omkuld.

»Jeg hjælper mennesker til at se deres egne følelsesmæssige mønstre og sammenhængen til det kropslige. Det hjælper mennesker til at trække vejret helt ned i maven og komme i kontakt med deres følelser. Men det vigtigste er, om man tør mærke efter og tage sine følelser alvorligt. Mange moderne mennesker er gode til at maskere deres følelser og undlade at følge den intuition, der ofte giver de rigtige svar.«