Købmænd: 55 kroner for smøger skal holde de unge væk

»Vi vil gerne have priserne på cigaretter op, men det skal ikke være så højt, at det presser danskerne til grænsehandel,« siger direktør i De Samvirkende Købmænd, John Wagner.

Dyrere cigaretter skal afholde unge fra at begynde, men der er endnu ikke politisk enighed om hvor meget tobakken skal stige. (Foto: Linda Kastrup/Ritzau Scanpix) Fold sammen
Læs mere
Foto: Linda Kastrup

Når man er ung, kan en prisstigning på en pakke smøger på ti kroner godt betyde, at man fravælger cigaretterne helt. Det mener den administrerende direktør i De Samvirkende Købmænd, John Wagner, der er medunderskriver på en opfordring til Christiansborg om at gøre unges adgang til tobak mere besværlig.

Opfordringen kommer, efter at Kræftens Bekæmpelse sidste år måtte konstatere, at andelen af 16-24-årige, der ryger, på fire år var steget fra 25 til 29 procent.

I den anledning har en lang række af beslutningstagere og organisationsledere skrevet en fælles kronik fredag i Jyllands-Posten, hvori de beder landets politikere om at skærpe kravene til de butikker, der sælger tobak.

»Det er brug for at forhindre, at nye generationer af rygere kommer til, og i den henseende følger vi Kræftens Bekæmpelses vision om at sætte ind med en vifte af forslag, da det virker bedre end enkelte tiltag,« siger John Wagner, der har skrevet under på opfordringen sammen med blandt andre Jesper Fisker fra Kræftens Bekæmpelse, Andreas Rudkjøbing fra Lægeforeningen og Tina Christensen, der er næstformand i 3F.

Det første forslag i opfordringen er at hæve priserne på tobak, idet der er gode eksempler fra andre lande på, at det er effektivt, når det handler om at forhindre unge i at begynde at ryge. Det forslag er John Wagner helt enig i, omend til en vis grænse.

»Vi vil gerne have prisniveauet op, men det skal ikke være så højt, at det presser danskerne til grænsehandel. Vi behøver ikke have billigere cigaretter i Danmark end i Tyskland, og vi kan formentlig også godt lægge et par kroner oven i de tyske priser,« siger John Wagner.

I Kræftens Bekæmpelse har man arbejdet for endnu højere priser, som dem man eksempelvis i dag finder i Norge, hvor cigaretter koster 90 kroner. Så voldsom en stigning kan dog få en negativ effekt, siger købmændene.

»I Norge anslår man, at mellem 25-40 procent af tobaksforbruget stammer fra illegal handel. Hvis priserne kommer op i et tilsvarende leje i Danmark, risikerer man at genstarte smugleriet over Østersøen fra Tyskland og i endnu højere grad fra Polen,« siger John Wagner.

I de Samvirkende Købmand har man regnet på fordelene og ulemperne ved en højere pris, og fundet at en prisstigning på omkring ti kroner vil have den ønskede effekt; at holde unge væk uden at presse rygerne til at handle over grænsen. Det ville heller ikke få den, for købmændenes vedkommende, uønskede effekt, at mersalget til de tobaksafhængige, ville forsvinde.

»Den tid, hvor håndværkere købte to øl og en formiddagsavis sammen med deres daglige pakke cigaretter, er forbi,« siger John Wagner.

Blandt underskrivernes øvrige forslag er røgfri skoletid, idet der i dag er forskel på, hvor unge må ryge eller ej, at tobakken skal skjules i butikkerne, hvilket allerede er en kendsgerning i en række butikskæder, men endnu ikke påbudt ved lov, og endelig at gøre indpakningen neutral.

Markant prisstigning nødvendig

Administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker, der er medunderskriver på opfordringen til Christiansborg, siger, at ambitionerne for en prisstigning  i hans organisation er højere end de 55 kroner.

»Der skal en markant prisstigning til, hvis stigningen i sig selv skal være med til at børn og unge ikke begynder at ryge den første cigaret. Derfor vil vi gerne have sat den op til 60 kroner pakken her og nu, som det første realisable skridt. Efterfølgende vil så gerne over tid nærme os et norsk niveau,« siger Jesper Fisker.

Epinion-undersøgelse af befolkningens holdninger til tobakspriserne sidste år i april viste, at 59 procent af danskerne gerne så et højere prisleje.

Sundhedsministeriet vurderede efter en undersøgelse sidste år, at danskernes samlede forbrug ville falde med 20 procent, hvis prisen på cigaretter blev hævet fra 40 til 60 kr. pakken. Prisstigningen ville dog være endnu mere effektiv blandt unge, der ikke er blevet faste rygere endnu. For den gruppe vurderede ministeriet, at prisstigningen ville få forbruget til at falde med hele 75 pct.