Katherine Diez: Hvad i himlens navn er det med kvinder, der hader kvinder?

Der er noget intrikat paradoksalt i, at al den kønspolitiske aktivisme og snak om søstersolidaritet, som de seneste år er skyllet ind over os i en fjerde bølge, ikke har haft nogen nævneværdig effekt på kvinders indbyrdes samhørighed.