Kast terningerne og slip kontrollen

Er det svært at træffe de rigtige valg og række ud efter drømmene? Måske ville det være lettere, hvis du var i flow. Ny bog om at turde give tilfældighederne mere plads og opnå bedre kontakt – med sig selv.

Foto: Lars Andersen

Hvad ville der ske, hvis du i et par uger valgte at give mere slip? Hvis du besluttede dig for at løsne det faste greb om dagligdagen og sendte kontrol-genet en tur på ferie?

Hvad, hvis nu du turde gamble lidt mere, kaste lidt flere terninger ud på bordet og give tilfældighederne mere status og råderum i en ellers gennemkontrolleret hverdag, hvor selv overraskelser er planlagt og skrevet ind i kalenderen? Ville du miste balancen og falde ud over kanten?

Nej, tværtimod, mener forfatteren til en ny bog om at være i flow. En bog om, hvordan man finder frem til sit flow – eller intuitionen, der ligger tæt op ad flow-begrebet – og som ifølge bogens forfatter betyder »at have god kontakt til sig selv.«

En kontakt, som gør, at man bedre bliver i stand til bruge sin fornemmelse bevidst, når der skal træffes nye valg og beslutninger.

Ifølge Lisbeth Ejlertsen, der er uddannet ingeniør, men for nogle år siden etablerede konsulentvirksomheden Flow Institute, ville vi få mere fodfæste og komme tættere på vores drømme og det, vi brænder for, hvis vi gjorde en indsats for at være i flow.

»Vi ville være mere åbne over for de tilfældigheder, der langt oftere end vi tror, danner et mønster og viser os i hvilken retning, vi skal bevæge os. Alt sammen for at udfolde vores fulde potentiale og opnå mere tilfredshed, sammenhæng og glæde i livet,« siger Lisbeth Ejlertsen og understreger, at hvis flow skal give mening, er det afgørende, at flowet netop udspringer af glæde og engagement.

Medvind

I bogen «Flow – følg glæden og energien« bliver flow forklaret som noget, alle godt ved, hvad er. Måske har vi været i en situation, på et sted eller i en periode i vores liv, hvor vi havde medvind.

Hvor vi følte os i balance og harmoni og dybt forbundet med alt omkring os. Måske var vi så opslugt af en aktivitet, at vi ikke ænsede andet omkring os. En tilstand, hvor to timer føltes som to minutter. Det er der, vi skal hen lidt oftere, mener forfatteren.

Eller måske oplevede vi flow sammen med andre. I et sangkor, i en musikgruppe, i et projektarbejde eller i en sportskamp, hvor teamet spillede så blændende sammen, at holdet blev til en enhed i stedet for en gruppe af individualister.

»Man er i flow, når man følger sine impulser og handler efter dem uden at kunne se, hvor de fører hen. Først i bakspejlet bliver det pludselig synligt, at hver eneste handling har givet mening og været nødvendig for, at man kunne stå et sted eller med et resultat, man nødig ville have været foruden,« forklarer Lisbeth Ejlertsen.

Hun mener, at vi spilder god energi ved at ville være så meget i kontrol, at vi overser de pejlemærker, som hele tiden bliver lagt ud for os. For at opnå flow skal vi lære at give slip og blive mere opmærksomme på små oplevelser og i det hele taget på, hvad der sker hver eneste dag.

Med andre ord en opfordring til at være »mere til stede i sit liv«.

Samtidig skal vi turde stole på, at der er en dybere mening med, hvad der umiddelbart ser ud som tilfældigheder, mener Lisbeth Ejlertsen.

Utroligt

»De fleste har prøvet at studse over noget, som var en tilfældighed, men som forekom for utroligt til, at det kunne være tilfældigt. Men ikke desto mindre skete det altså. Forklaringer kan man ikke lige finde. Det er den slags oplevelser, man bør være mere opmærksom på og give en ekstra tanke, for man vil meget tit opleve et fint og logisk mønster, hvis man tænker efter. Tilfældighederne giver mening og hjælper én til at træffe nogle afgørende valg,« siger Lisbeth Ejlertsen.

Hun afviser, at det at være i flow er ensbetydende med at sætte alt ud af kontrol og lade børn, madpakker, job-projekter og badmintonaftaler sejle hen, hvor det vil. Flow er ikke at flippe ud.

»Selvfølgelig kræver dagligdagen en vis kontrol og et vist overblik, men det vil gavne de fleste at slippe de stramme tøjler en smule mere,« mener hun.

Lisbeth Ejlertsen konstaterer, at de fleste moderne menneske har mange bolde i spil hver eneste dag: Børnene, parforholdet, den øvrige familie, arbejdet, venskaberne, fritids- interesserne og alt det andet.

»Kaster vi én bold skævt, kan det føles, som om alle boldene falder på gulvet, fordi vi føler, at vi mister kontrollen med hele livet. Det er en følelse af, at det hele smuldrer, fordi man ved at miste grebet om den ene bold pludselig befinder sig endnu længere væk fra sine ønsker og ambitioner til livet.

Jo mere, vi forsøger at kontrollere og jo mere fastlåste, vi er i gamle mønstre, desto sværere bliver det at opnå det liv, vi inderst inde gerne vil leve. Der skal åbenhed og mod til enhver forandring, både privat og i arbejdslivet,« siger Lisbeth Ejlertsen, der i sin bog også kommer ind på, hvordan man opnår flow på jobbet.

Flowkur

Bogen går konkret til værks i form af en flow-kur, hvor læseren kan vælge den korte flow-kur på syv dage eller den lidt længere på 28 dage.

Flow-kuren skal forsøge at trække læseren ud af det vante tankemønster, og målet med kuren er give læseren indsigt i områder, som peger på nye muligheder og udfordringer, der åbner for flow ved hjælp en af bestemt udfordring, som læseren selv definerer.

Derudover introducerer forfatteren et nyt terningespil, som skal træne læseren i at tage tilfældigheder med i bestræbelserne på at opnå flow.

»Flow – følg glæden og energien«, Rosinante, 249 kroner, er netop udkommet.