DR ansætter ny direktør til to millioner kroner - trods sparerunde

Henrik Bo Nielsen hedder den nye direktør for Kultur, Børn og Unge i DR, og han får godt to millioner kr. i løn om året, skriver Journalista.dk. Det var samme beløb, der tidligere gav anledning til kritik af direktørlønninger i DR.

Direktør Henrik Bo Nielsen ny direktør i DR Fold sammen
Læs mere
Foto: Søren Bidstrup

Henrik Bo Nielsen får som ny direktør i DR en årsløn på 1,840.000 kr. plus det løse.

Det skriver webtidsskriftet Journalista.dk, der har fået adgang til Henrik Bo Nielsens lønforhold.

I 2017 og 2018 var DR udsat for kritik blandt andet på baggrund af direktørlønninger. Denne kritik samt andre forhold ledte til en heftig debat om DRs økonomi og forbrug, og i sidste ende var det medvirkende til et medieforlig, hvor DR blev beskåret med 20 pct. Konsekvenserne var, at medarbejdere blev fyret og kanaler og udsendelser skåret fra, men åbenbart fik det ingen indflydelse på direktørlønningerne, som fortsat svarer til gagerne fra før medieforliget.

Henrik Bo Nielsen indtræder i en ny stilling som direktør for Kultur, Børn og Unge; en stillingsbeskrivelse, som ikke tidligere har eksisteret hos Danmarks Radio.

Henrik Bo Nielsens løn er, ifølge Journalista.dk, aftalt til 1.600.000 kroner årligt, eksklusiv gruppelivsforsikring, ATP og Falck Healthcare, kørselsgodtgørelse og diæter. Derudover er der aftalt arbejdsgiverbetalte pensionsindbetalinger på 15 pct. svarende til 240.000 kroner årligt.

Henrik Bo Nielsen har tidligere været leder af Det Danske Filminstitut og for museet ROMU i Roskilde. Som museumsleder fik han, ifølge Journalista.dk, en årsløn på 1.189.080 kr.

DRs kommunikationschef, Lasse Bastkjær Jensen, afviser overfor Berlingske, at der er grund til kritik af Henrik Bo Nielsens løn:

»Jeg har stor forståelse for både interessen og debatten i forhold til lønniveauet i en offentlig institution som DR. Så sent som sidste år lavede Rigsrevisionen en grundig gennemgang af blandt andet lønforholdene på chefniveau i DR. De konkluderede, at DRs direktion forvaltede lønforholdene tilfredsstillende. Med de seneste forandringer i DR har vi også slanket direktionen og er gået fra 7 til 5 direktører.«

Lasse Bastkjær Jensen henviser til DRs vederlagspolitik, hvoraf det fremgår, at for at tiltrække og fastholde kompetente personer til DRs direktion, skal DR tilbyde en konkurrencedygtig løn, men DR skal ikke være lønførende i forhold til DRs relevante konkurrenter i det danske mediemarked. Lønnen skal dermed afspejle DRs status som en selvstændig offentlig institution.

Da debatten rasede i 2017 om DRs direktørlønninger, udtalte bl.a. professor Bent Greve, der forsker i ledelse og virksomhedsøkonomi, at der ikke var grund til så høje lønninger i DR:

»Man kunne sagtens få højt kvalificerede folk til et lavere lønniveau,« sagde han.