Det Kongelige Teater har ansat for mange dyre chefer uden at få lov: »Det er beklageligt,« siger teaterchef

Rigsrevisionen og statsrevisorerne retter kritik mod Det Kongelige Teater. Det har ansat for mange chefer til en for høj løn uden tilladelse. »Det er beklageligt,« siger Kasper Holten og understreger, at kontrakterne skal bringes i orden.

»Kontrakterne er ikke indgået i min tid, så jeg kender ikke hele historikken,« siger teaterchef Kasper Holten. Fold sammen
Læs mere
Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

Artiklen er opdateret mandag 24. august kl. 15.50 med uddybning fra Kasper Holten.

Det Kongelige Teater har ansat for mange chefer til en for høj løn uden godkendelse. Sådan lyder det i Rigsrevisionens netop udkomne rapport.

Konkret går kritikken på, at »teatret har ansat chefer med en løn over niveauet for kontorchefer uden at indhente Finansministeriets godkendelse«.

Der er tale om en stikprøve af syv chefer, som Rigsrevisionen har foretaget. Heraf fik fem chefer, der er ansat på såkaldte »individuelle lønvilkår«, en løn, som overstiger Finansministeriets lønrammer – uden at Finansministeriet har godkendt det.

»Lønnen for de fem chefer oversteg lønnen i en lønramme 37-stilling betydeligt, idet chefernes løn var mellem 26.000 og 612.000 kroner højere,« fremgår det af Rigsrevisionens rapport.

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Det Kongelige Teater omgår Finansministeriets stillingskontrol.

Teaterchef på Det Kongelige Teater, Kasper Holten, beklager fejlen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Thomas Lekfeldt.

Det er ikke første gang, Rigsrevisionen kritiserer Det Kongelige Teater. Også i 2016 rettede den kritik, fordi teatret ikke havde fået godkendt lønnen af 15 chefer »på individuelle lønvilkår, hvor lønnen svarede til eller oversteg lønnen i en lønramme 37-stilling«.

Beklageligt

Ifølge teaterchef på Det Kongelige Teater, Kasper Holten, har teatret misforstået Rigsrevisionen, da det rettede kritik i 2016. Teatret opfattede det således, at konkrakterne til medarbejderne først fremover skulle være godkendt af Finansministeriet, siger han.

Alle kontrakterne, som Rigsrevisionen har kritiseret, er indgået før efteråret 2016, oplyser Kasper Holten.

»Nyere kontrakter har overholdt reglerne,« siger han.

Kasper Holten understreger, at konkrakterne med de ikkegodkendte lønninger blev indgået, før han tiltrådte som teaterchef.

»Kontrakterne er ikke indgået i min tid, så jeg kender ikke hele historikken,« siger Kasper Holten og forklarer:

»Vi havde den opfattelse, at det var noget, man fremadrettet skulle gøre. Da Rigsrevisionen sidste år lavede revisionen, forstod vi, at vi også skulle have gjort det med eksisterende, ældre kontrakter. Der var en syv-otte kontrakter, som skulle godkendes. Der var forskellige forhold, som skulle bringes i orden, men medarbejderne har naturligvis retskrav på den indgåede kontrakt.«

»Vi gik i gang med at få godkendt kontrakterne med Kultur- og Finansministeriet. Men så kom corona, og så kom der forsinkelser. De kontrakter, som ikke er godkendt, men hvor medarbejderne omvendt har retskrav på den indgåede kontrakt, har Medarbejderstyrelsen og Kulturministeriet nu taget til efterretning.«

Er kontrakterne blevet godkendt nu?

»Vi har fået at vide, at kontrakterne ikke kan godkendes. Men at de tages til efterretning, og at de skal bringes i orden, når de skal fornys.«

Chefernes løn var mellem 26.000 og 612.000 kroner højere end det tilladte. Er det her ikke fuldstændig uacceptabelt?

»Jeg kan ikke kommentere de konkrete tal, fordi jeg ikke husker dem på stående fod. Jeg genkender ikke umiddelbart, at tallet skulle være så højt som 612.000 kroner, men det må jeg dykke ned i. Der kan være gode grunde til, at man til særlige stillinger har rekrutteret til en højere løn end sædvanlige kontorchef-betingelser, men det skal så naturligvis godkendes. Men det er klart, at det er beklageligt,« siger Kasper Holten.

Hvilke stillinger er der tale om?

»Ledere og direktører.«

Omhandler det også dig selv?

»Nej. I 2018 var der en kritik af målene for min resultatløn, men det blev rettet.«

Hvis ansvar er det, at der er styr på det her?

»Kontrakterne er alle fra før min tid. Men det er teatrets og i sidste ende mit. Forholdene er nu bragt i orden – vi misforstod det i første omgang.«

Men burde I ikke være fuldstændig sikre på, at der er styr på lønningerne?

»Jo. Og det troede vi, at der var. Vi havde forstået det anderledes. Det er beklageligt.«

Kasper Holten afviser at komme nærmere ind på, hvilke personer der er tale om i rapporten.

Berlingske arbejder på en kommentar fra Kulturministeriet.

Kasper Holten har efter publiceringen af denne artikel undersøgt beløbet 612.000 kroner. Han oplyser, at dette beløb er overskridelsen af det lønniveau, hvorfra der skal søges om tilladelse fra Finansministeriet. Kritikken er således, at lønnen ikke er godkendt af Finansministeriet, hvilket som nævnt også gør sig gældende ved de øvrige kontrakter i rapporten.