Berlingske guider til borgerlige bestsellere: På den rigtige side af historien med Ben Shapiro

Der udgives et væld af borgerlige bøger om politik og idédebat, og de sælger som varmt brød. En af de mest populære skribenter er den borgerlige speedsnakker Ben Shapiro, der med bogen »The Right Side of History« slår et slag for de vestlige værdier.

Det er en af Ben Shapiros grundtanker, at rationel viden og erkendelse ikke oprindeligt stod i modsætning til religion, men at de to ting forenedes, således at tro og fornuft i løbet af 1500-tallet og frem gav os grundlag for moderne civilisation. Her er det USAs præsident, Donald Trump, der er til et møde med  Evangelicals for Trump, 3. januar 2020 i Miami.  Fold sammen
Læs mere
Foto: JIM WATSON
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Ben Shapiro er en af USAs bedst kendte borgerlige mediepersonligheder. Hans nyhedsside Daily Wire har millioner af følgere, og han optræder ofte på nettet med kendte fritænkere som Jordan B. Peterson og Dave Rubin. Hans succes har skræmt venstrefløjen, og han har flere gange oplevet at blive forhindret i at tale, når han skulle gæsteforlæse på amerikanske universiteter.

Hans bog »The Right Side of History. How Reason and Moral Purpose Made the West Great« er en bestseller, der tager udgangspunkt i grundlæggende jødiske og kristne værdier og argumenterer for, at den vestlige verden har en civilisatorisk mission, nu da det er blevet en del af det intellektuelle miljø på venstrefløjen at nedgøre vestlig civilisation og beskylde den for at være skyld i kolonitidernes tragedier, racisme og rå kapitalistiske udbytning.

Ben Shapiro har skrevet en bestseller, som har gjort mange på venstrefløjen vrede. Fold sammen
Læs mere
Foto: PR-foto.

Ben Shapiro konstaterer, at denne skælden ud på Vesten går hånd i hånd med en opsplitning og brutalisering af det amerikanske samfund, hvor folk dårligt nok kan tale sammen på en ordentlig måde.

Årtusinders udvikling

Hvad kan forklare denne forværring af det politiske klima? Shapiro konstaterer, at det ikke skyldes økonomien eller social ulighed, for økonomien har det strålende, og uligheden modsvares af en stærk social mobilitet. Racediskrimination har altid eksisteret i USA og er ikke blevet værre, tværtimod, så forværringen kan heller ikke skyldes det forhold. Kan det være de sociale mediers polarisering? Nej, siger Shapiro og peger på videnskabelige undersøgelser af forholdet.

Ben Shapiros svar er, at vestlig civilisation er resultatet af flere årtusinders udvikling og bygger på både jødisk tro og klassisk græsk kultur og viden. Han går 3.000 år tilbage for at illustrere, at jøder og grækere gav os indsigter og rationel erkendelse, og at den kristne religion forenede en række kvaliteter fra både jøder og grækere, som vi bygger på den dag i dag.

Miseren er, mener han, at vores moderne civilisation har skåret den religiøse del af fundamentet væk. Det har skabt et samfund, hvor mennesker føler sig rodløse og reagerer med at klynge sig til ny radikalisme, som for eksempel den identitetspolitik, der lige nu plager USA.

Det er en af Ben Shapiros grundtanker, at rationel viden og erkendelse ikke oprindeligt stod i modsætning til religion, men at de to ting forenedes, således at tro og fornuft i løbet af 1500-tallet og frem gav os grundlag for moderne civilisation. De førende videnskabsfolk var også troende mennesker, og der er ikke – efter Ben Shapiros vurdering – en modsætning mellem tro og viden.

Ben Shapiro er selv troende jøde og et rationelt menneske, og det er hans konklusion, at videnskabelig erkendelse ikke var et brud med religionen, men at kristne videnskabsfolk netop blev drevet frem af ønsket om at se Gud i naturen.

Frihed, lighed og broderskab

Det begyndte at gå galt, da oplysningstidens folk som Voltaire og Rousseau i 1700-tallet forkastede religionen og troede, at de kunne forlade sig på en udelukkende rationel tilgang til samfundet og livet. Oplysningsbevægelsens manglende tro på en gud ledte i sidste ende til tragedierne under Den franske revolution, hvor man bortskar religionen og dens moral til fordel for rationalitet og det utopiske håb om et paradis på jord, hvor frihed, lighed og broderskab herskede.

Det måtte gå galt, mener Ben Shapiro. Revolutionens folk henrettede dem,  de var uenige med, fordi de blindt troede, at vejen til Paradis berettigede dem til at overtræde de moralske kridtstreger, som religionen havde tegnet.

Fra Den franske revolution går der  – i Shapiros øjne – en lige linje til 20. århundredes totalitære rædselsregimer som fascisme, kommunisme og nazisme, som ifølge Shapiro alle var antireligiøse og erstattede religionen med deres egen moral.

Shapiros budskab er, at hvis vi ser bort fra Guds moralske love og universelle vilje, så kommer vi til igen at opleve tragedier, fordi utopiske politiske bevægelser ikke vil være hæmmede af religionens moralske kridtstreger. I stræben efter Utopia vil utopisterne gribe til ekstreme midler, sådan sm historien har vist os. Shapiros bog er en opfordring til at fastholde og revitalisere vores jødisk-kristne idégrundlag.

Kirkens forbud og censur

Selvfølgelig er alt dette gammelkendt stof, men debatten om, hvordan vi undgår nye totalitære farer, er stadig varm, det samme er debatten om, hvorvidt vi havde undgået det 20. århundredes tragedier, hvis religionen havde haft et bedre greb om tidsånden.

Anmeldere har allerede været ude med kritik af Shapiros historiske fortolkninger og påpeget, at Shapiro ser bort fra, at kirken kun opmuntrede til rationel erkendelse, når denne kunne bekræfte kirkens egne doktriner. Shapiro lader som om astronomernes opdagelser i 1500-tallet skete med kirkens velsignelse, hvilket langt fra var tilfældet, og Nicolaus Kopernikus blev ikke båret frem af kirken med sine opdagelser om verdensrummet, han blev tværtimod mødt med forbud og censur.

Kirken fastholdt i 150 år efter Kopernikus' død sin tro på, at Jorden var centrum i verdensrummet, og først i 1992 anerkendte og undskyldte Vatikanet, at den katolske kirke i 1600-tallet fordømte og fængslede Galileo Galilei for hans teori om, at Jorden bevæger sig rundt om Solen.

Kritikere påpeger også, at Den franske revolution slet ikke var så rationel igen, men erstattede katolicismen med sin egen tro, hvor de revolutionære tilbad en ny »rationel« kult, der i sin essens var lige så religiøs som tidligere tiders religion.

Shapiro skriver på sin side, at »nazisterne afviste de jødisk-kristne værdier og grækernes naturlov, og de skubbede børn ind i gaskamre«.

Shapiro lænker altså nazisternes afvisning af religion direkte med Holocaust, men til det har kritikere påpeget, at Shapiro dels undlader at omtale kirkens århundreder gamle antijødiske kampagner og dels ignorerer, at selv om Adolf Hitler ikke viste stor veneration for den kristne kirke og tro, så var størstedelen af de tyske soldater medlemmer af kirken og havde bælter, hvor der stod »Gud er med os«.

Og var det ikke Hitler, der i »Mein Kampf« skrev: »Så jeg tror, at mine handlinger er i overensstemmelse med Den almægtige Skabers vilje. Ved at stå vagt mod jøderne forsvarer jeg Herrens arbejde.«

Ben Shapiro, forfatter

»Vi ser vores civilisation kollapse til en gammel form for tribalisme, individualistisk hedoisme og moralsk subjektisme.«


Man kan påpege mange mangler og fejl ved Shapiros historiske gennemgange, men han synes at have fat i noget vigtigt i sin analyse af, hvorfor det politiske klima er blevet forværret.

Shapiro formulerer det således: »Vi er i en proces, hvor vi har forladt jødisk-kristne værdier og græsk naturlov og i stedet for foretrækker moralsk subjektivitet og følelsernes hersken. Vi ser vores civilisation kollapse og  forvandles til en gammel form for tribalisme, individualistisk hedonisme og moralsk subjektivisme.«

I et gennemsekulariseret samfund som det danske kan Ben Shapiros budskab lyde mærkværdigt, men i et mere religiøst samfund som det amerikanske, vækker hans ord genklang – og tag ikke fejl af klarheden, som når han skriver:

»Venstrefløjens fantasier om en ny humanitet tiltrækker os. Vi drømmer om at realisere den slags fantasier, men vores eneste alternativ er at vende tilbage til de jødisk-kristne værdier og den græske fornuft, der lå bag Amerikas skabelse.«