Ældgammel bosættelse ændrer vores syn på stenalderen

Et overraskende fund fra stenalderen er gravet frem i Israel.

En lille stauette fra udgravningen af en stenalderby. Byen er 9.000 år gammel, men var i høj grad avanceret og havde handel med fjerne lande. BNyen rummede 2.000-3.000 indbyggere. Scanpix.   Fold sammen
Læs mere
Foto: ATEF SAFADI

Man kan dårligt løfte en sten eller grave et hul i jorden i de mellemøstelige lande, før spændende arkæologiske fund dukker frem. Men det er alligevel forbløffende, hvad israelske arkæologer har meddelt, nemlig at man har fundet en stor, 9.000 år gammel bosættelse fra stenalderen. Før fundet troede man, at området var ubeboet, men det var altså ikke sandt, for der var tale om en bosættelse på op til 3.000 personer - for den tid en anseelig størrelse.

Arkæologen Jacob Vardi står ved udgravningen i Motza. Scanpix.   Fold sammen
Læs mere
Foto: GALI TIBBON.

Israelske medier beretter, at fundet er gjort lige uden for Jerusalem, og at der er tale om en bosættelse fra den sene stenalder. Der var bønder, der dyrkede jorden, og i husene har man fundet et rigt sortiment af frø til forskellige former for planter. Indbyggerne havde også geder, og de handlede med fjerne lande som f.eks. Tyrkiet, Jordan og områder omkring Det røde Hav.

De to ledende arkæologer, Hamoudi Khalaily and Jacob Vardi, siger til LiveScience: »Det er første gang, at så stor en bosættelse fra stenalderen er fundet i Israel.«

Arkæologen Lauren Davis siger til Independent: »På stedet har vi fundet dyreknogler, der viser, at beboerne er i stigende grad er blevet specialiseret, mens jægerkulturen gradvis er gået ned.«

Området hedder idag Motza, og stenalderbosættelsen har været kendt af arkæologer et godt stykke tid, men det var først, da bygningen af en motorvej var begyndt, at man gravede effektivt. I den sene stenalder begyndte mennesker i området at bosætte sig og blive agerdyrkere, så det er ikke i sig selv overraskende, at man finder en bosættelse, men at den var så stor og velorganiseret, er overraskende. Vi er i tiden før Det gamle Testamente og de konger, vi kender derfra. I bosættelsen fandt man offentlige faciliteter og rituelle steder samt fine gulve. Kort sagt en avanceret kultur.

Et hoved fra en lille figur fundet i Israel fra en by fra stenalderen. Scanpix. Fold sammen
Læs mere
Foto: NIR ELIAS.

Forskerne opdagede grave under og rundt om husene. I nogle af disse gravsteder var gudefigurer begravede sammen med den afdøde. Nogle af disse gudefigurer var importerede fra fjerne steder som Tyrkiet, og der var muslingeskaller fra fjerne egne, hvilket tyder på, at bosættelsen handlede med disse områder. Man har fundet smykker, pilespidser, økser, knive og små figurer. Nogle af de mest overraskende fund er hoveder, der næsten kigger skælmsk.

Beboerne har holdt køer og svin, og de har jaget gazeller, ulve og ræve. Da stenalderen sluttede, fortsatte folk med at bo i bosættelsen, for den lå i nærheden af en flod og flere vandkilder. Udgravningen er stadig i gang.

»På basis af de foreløbige udgravninger, har vi en god fornemmelse af, at disse folk var agerbrugere og at de i høj grad var specialiserede. Fundet ændrer fundamentalt vort syn på stenalderen,« siger Jacob Vardi.