Annonce
Annonce

Visioner om transport

Fra venstre: Jesper Stenbæk, fagchef for transport og infrastruktur i Dansk Erhverv, Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) og Michael Svane, direktør for DI Transport. Foto: Reach Media
Læs mere
Fold sammen

Landets transportminister og to af de største erhvervsorganisationer fremlægger her deres visioner for fremtidens infrastruktur. Pengene skal strækkes længst muligt, de teknologiske muligheder skal indtænkes bedre, og politikerne skal vedtage langsigtede og brede forlig, lyder nogle af ønskerne.

Denne artikel er en del af annoncetillæget 'Transport og Logistik'. Se alle artikler her

Af Nils-Ole Heggland

 


Stor plan og teknologiske tanker Jesper Stenbæk, fagchef for transport og infrastruktur i Dansk Erhverv:
”Allerøverst på vores ønskeseddel står, at et bredt flertal i Folketinget vedtog en samlet og langsigtet trafikplan med en prioritering af, hvad der skal bygges og hvornår. Nu kommer der mange gode investeringer, men de kommer drypvis, og det er svært for virksomheder at planlægge efter. Når de fx skal lokalisere sig, kan de ikke være sikre på, at der kommer motorvej tæt på, når der politisk hverken er brede eller langsigtede planer. Vi har forståelse for, at der ikke er penge til alle ønsker, men det er vigtigt at prioritere ud fra grundige analyser og ikke ud fra mavefornemmelser.”

”Trafikinvesteringer bliver ofte landspolitik, hvor Folketinget vedtager, hvor der skal ligge motorveje. Men mange steder kan en ny omfartsvej eller en opgradering af en trafikeret landevej til tre eller fire spor gavne de lokale virksomheder. Desuden så vi gerne, at private blev involveret i at bygge og drive motorveje og andre trafikanlæg ligesom motorvejen til Sønderborg. Pensionskasserne har mange penge og vil gerne investere i OPP-projekter.”

”Vi så også gerne, at teknologien i højere grad blev indtænkt. Førerløs transport er på vej, og allerede nu har nogle køretøjer automatiserede styre- og bremsesystemer. Her kunne vejene få anlagt smalle ekstra spor, som var forbeholdt køretøjer med automatiserede styresystemer.”


 

Mest muligt for pengene Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA):
”Helt overordnet er min vision, at vi bruger borgernes penge til trafikinvesteringer dér, hvor de sikrer det største samfundsøkonomiske afkast.”

”På vejområdet er der store og gode projekter flere steder i landet. Dem skal vi have vurderet ud fra vores modeller og prioriteret fra 2020. Inden da har vi fundet penge til en VVM-undersøgelse af en udvidelse af E45-motorvejen helt fra Vejle til Randers, og vi er allerede i gang med at udvide E45 mellem Aarhus Syd og Skanderborg; det er en ret billig udvidelse fra fire til seks spor, fordi vi kan bruge den meget brede midterrabat til de to ekstra spor. I finansloven for 2018 har vi fundet penge til at udvide den vestfynske motorvej mellem Odense og Lillebælt.”

”På jernbaneområdet er vi i disse år ved at investere 119 mia. kr. Det er udtryk for, at der har været et stort efterslæb. Fx er vi i gang med en elektrificering af togene, som er gennemført i mange andre lande. Vi er også i gang med en omfattende udskiftning af gamle signalsystemer.”

”Og så synes jeg, at vi politikere skal være åbne for den teknologiske udvikling; lovgivningen skal ikke forhindre, men i stedet facilitere eller understøtte de teknologiske muligheder. Derfor er jeg glad for, at et enigt Folketing lige har vedtaget at lovliggøre nogle af de nye, små transportformer som Segboards, kickbikes og elektriske løbehjul.”

Ole Birk Olesen kunne tidligere på måneden fremlægge et forlig mellem VLAK-regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale om gradvis at gå over til førerløse S-tog i hovedstaden og sende driften i udbud. Tankerne om førerløse S-tog – og dermed flere afgange – løftede ministeren allerede sløret for i et interview i majudgaven af ”Fremtidens infrastruktur”-tillægget.


 

Skræddersyet transport Michael Svane, direktør for DI Transport:
”Øverst på ønskesedlen hos DI er en masterplan for trafikinvesteringer frem til 2030/2035, et højt investeringsniveau og en stor, fælles forligskreds i Folketinget, der er enig om prioriteringer inden for det samlede transportsystem.”

”De forandringer, vi står over for, kræver, at alle involverede – politikere, kommuner, transportører, grossister og leverandører af varer – er agile og adrætte. Både teknologisk, organisatorisk, økonomisk og politisk. Vi vil i højere grad se, at transport bliver skræddersyet og baseret på on demand, altså kundens ønsker. I Holland kan håndværkere fx få leveret værktøj og materialer ude på byggepladsen, hvor de skal bruge det, eller i pakkeanlæg, der ligger på vejen til byggepladsen. Noget tilsvarende herhjemme kræver fx, at det lokalt bliver nemmere at etablere pakkeanlæg rundt omkring.”

”I byer og byområder er støj og forurening ofte et problem, så det kan være oplagt at bruge elkøretøjer. Uden for byerne tror jeg meget på droner som transportform. Fx kan et apotek sende medicin til kunder, måske på øer, med en drone, som apoteket selv ejer eller samarbejder med andre om. Generelt er det afgørende, at vi engagerer os i forandringerne og de mange muligheder, som de giver os.”

 

Denne artikel er en del af annoncetillæget 'Transport og Logistik'. Se alle artikler her