Annonce
Annonce

Vi skal tænke nyt, når det gælder udvikling af vores kompetencer

Karriereguiden
Administrerende direktør i tænketanken DEA, Stina Vrang Elias.
Læs mere
Fold sammen

Denne artikel er en del af annoncetillæget 'Karriereguiden'. Se alle artikler her

Vi uddanner meget i Danmark. Så langt så godt. Andre lande kigger ofte mod Danmark for at lade sig inspirere af vores måde at indrette uddannelsessystemet på, vores tilgange til læring osv. Men ser vi nærmere på, hvordan vi uddanner os, så er der alarmklokker der ringer. Og de bør ringe på flere niveauer.

Dykker man lidt ned i, hvordan vi tænker uddannelse, så er vi firkantet sagt forvægtstunge. Vi investerer – individuelt som samfundsmæssigt – stort set hele uddannelsesbutikken frem til vi er ca. 30 år. Det er naturligt nok, at meget uddannelse ligger tidligt i livet – for deter jo her, at vi går i folkeskole og tager en ungdomsuddannelse. Herefter søger en del videre til en videregående uddannelse for at blive pædagog, bioanalytiker, jurist eller noget helt fjerde. Og så stopper vi ellers med at tænke i uddannelse. Et slag på tasken er, at vi bruger ca. 97 pct. af vores investeringer i ordinær, formel uddannelse og kun 3 pct. tilvoksen-, efter- og videreuddannelse. Den balance er efter min bedste overbevisning ude af trit med den teknologiske og globale udvikling, som vi står midt i og som i årene der kommer, kun vil accelerere yderligere.

Hvad betyder det så for den enkelte dansker? Skal vi være bange for udviklingen, som venter? Nej, det skal vi ikke. Vi har i Danmark historisk været gode til at omstille os fra landbrugs- til industriland. Og senest fra industri- til servicesamfund. Og jeg er overbevist om, at vi har evnerne og indstillingen til at omstille os igen.


Men jeg er også overbevist om, at vi bedst imødegår forandringerne, som kommer, hvis vi er klar. Klar til den massive udvikling i de digitale teknologier,som vil forandre og ligefrem erstatte mange af de jobfunktioner, som vi kender i dag. Og føre til helt nye forretningsmodeller, som vil føre til så store ændringer i jobindholdet, at der for den enkelte dansker reelt bliver tale om flere job-, ja måske ligefrem brancheskift end hidtil. Måden at blive klar på går gennem kompetenceudvikling. Og ja – alle danskere skal fremover tjekke om de har de kompetencer, der skal til.

Jeg taler ikke for, at der venter mørke skyer forude. Men jeg håber, at vi danskere kan gøre kompetenceudvikling og voksenuddannelse til noget, som vi er langt mere optagede af. Noget som vi diskuterer med vores familie, venner og kolleger og efterspørger i vores voksenliv, sådan at vi stiller større krav til vores uddannelsessystem om at levere et nyt, godt og varieret udbud af efteruddannelse. I dag er det som om, at efteruddannelse er helt ude af radaren hos mange danskere, ja det er ligefrem lavprestige, endda lidt pinligt at tale om. Det er paradoksalt. Efteruddannelse og kompetenceudvikling er noget, som vi burde have det sjovt med, finde vigtigt og være stolte af.

Denne artikel er en del af annoncetillæget 'Karriereguiden'. Se alle artikler her