Annonce
Annonce

Vi kan købe os til et grønnere Danmark

Arkivfoto Scanpix Fold sammen
Læs mere

Denne artikel er en del af annoncetillæget 'Cirkulær Økonomi'. Se alle artikler her

Af Charlotte Fischer, chef for CONCITO Bæredygtigt Erhverv

Først en ubehagelig kendsgerning: Vi danskere er klima-storsyndere. Med en gennemsnitlig drivhusgasudledning på 17 ton per indbygger er Danmark verdens syvende mest CO2-udledende folkefærd. Det er alt, alt for meget. Ifølge FNs klimapanel skal vi ned på 2-3 ton CO2 pr. verdensborger i 2050, hvis vi vil nå Paris-aftalens mål om max. 2 graders temperaturstigning globalt. Og det har vi og verdenssamfundet allerede sagt ja til.

I Danmark spiller vores store offentlige sektor her en nøglerolle. Stat, regioner og kommuner udleder nemlig knap en tredjedel af de 17 ton CO2. De udleder CO2, når skoler skal varmes op, syge køres til hospitalet og mad tilberedes til de ældre. Men de gør det også indirekte, når de køber ind.

Hvert år køber den samlede offentlige sektor ind for svimlende 320 mia. kroner. Den CO2, der medgår i disse millioner af produkter og ydelser er derfor også enorm. NIRAS har i et klimaregnskab for Region Hovedstaden beregnet, at de indirekte udledninger fra indkøb udgør næsten 80 pct. af regionens klimaudledning.

Den gode nyhed er for det første, at offentlige indkøb er en økonomisk muskel, som brugt intelligent kan skabe fremtidens vækst og jobs. De er nemlig i vidt omfang grønne. For det andet kan udledningerne fra indkøb bringes markant ned – selv med en relativt beskeden indsats. Blot et krav om fx en 10 pct. reduktion vil spare 2 mio. CO2e/år. Det svarer til at fjerne ca. 650.000 biler fra vejene eller godt en fjerdedel af den danske bilpark.

En øget satsning på grønne indkøb kræver ambitiøs handling på alle niveauer – stat, regioner og kommuner. Og trods stigende foretagsomhed på feltet kræver 2 graders-målet et langt højere gear.


Arkivfoto Scanpix

I bogen ”Klimaets kommunale tilstand” har professor Jens Hoff og analytiker Mikkel Giver undersøgt kommunernes prioritering af klima i deres indkøb. Billedet er ikke opløftende. Kun 2 pct. af kommunerne arbejder i høj grad med CO2-krav til leverandører – og kun 3 pct. med at udskifte leverandører med andre mere CO2-bevidste producenter. Til gengæld erkender hele 14 pct. af kommunerne blankt, at de ikke stiller krav til leverandørers klimaeffektivitet.

Det understøttes af Miljøstyrelsens undersøgelse af status for grønne offentlige indkøb i Danmark. Den viser, at Danmark kun stiller alle relevante grønne krav i 24 pct. af de offentlige indkøb.
Man kan diskutere, hvor præcist billedet er. Det er svært at opgøre grønne indkøb. Men det er uden for enhver diskussion, at såvel stat, regioner som kommuner skal spænde deres indkøb langt mere konse-kvent for den grønne omstilling. Fokus skal være på de CO2-tunge områder: Byggeri, transport og fødevarer.

Charlotte Fischer, chef for CONCITO Bæredygtigt Erhverv

»Transport er et andet eksempel på et andet tungt område, der kalder på et markant klimaløft.«


På fødevareområdet er økologi lige nu målestokken for bæredygtighed.  Men økologien tager ikke isoleret hensyn til klimaet. Krav om økologi skal derfor udvides med målrettede klimaindsatser - fx med henblik på at reducere madspild og miljømærke køkkener og kantiner. Ifølge Miljømærkning Danmark udleder en svanemærket kantine primært 7 pct. færre drivhusgasser og kræver næsten 40pct. mindre areal til produktion af råvarerne. I Hoff og Kjers undersøgelse har kun 5 pct. af kommunerne i høj grad fokus på madspild. Ud fra en klimabetragtning er det uanstændigt lavt.

Transport er et andet eksempel på et andet tungt område, der kalder på et markant klimaløft. Kun 3 ud af 10 kommuner nævner i bogen, at de har klima med i deres trafikplanlægning. Men transporten udgør i nogle kommuner op mod 30 pct. af udledningerne. CONCITO er i flere analyser nået frem til samme facit: At kommunerne kan styrke deres klimaindsats markant, når det gælder transporten.

Budskabet er: Offentlige indkøb er en kolossal muskel, som Danmark skal bruge målrettet til at få sit alt for store klimaaftryk ned. Det er også en gylden mulighed for at stimulere hjemmemarkedet for fremtidens grønne løsninger. Derfor, kære politikere og offentlige myndigheder: Kom i gang. Hverken kloden eller klimaet venter.

 

Denne artikel er en del af annoncetillæget 'Cirkulær Økonomi'. Se alle artikler her