Annonce
Annonce

Vejen til den datadrevne organisation

billede
Læs mere
Fold sammen

I takt med en stigende digitalisering kigger flere og flere organisationer på, hvordan deres beslutningsprocesser kan optimeres og i højere grad baseres på data. Som udgangspunkt er der tale om den interne data, der opsamles i et data warehouse, men som organisationens data behov udvikler sig, kan der også være tale om at inddrage eksterne data. Det kræver et godt ledelsesværktøj. Det ved de hos Targit, der laver business intelligence værktøjet TARGIT Decision Suite.
Både offentlige og private virksomheder laver undersøgelser og analyserer sig frem til et gyldigt beslutningsgrundlag, eksempelvis hvordan organisationen kan optimeres eller omkostninger nedbringes.

„De fleste af vores kunder vælger at opbygge et data warehouse. Deres basale rapporter og analyser udarbejdes herigennem uden besvær. Ledelsen har betroet sig til en ensartet version af sandheden baseret på godkendte datakilder og begynder at dykke ned i interne data for at belyse nye former for handlingskrævende indblik, hvor data er valideret,“ siger Senior Partner Account Manager Jeppe Vestergaard fra Targit.

Data Governance
Men et godt beslutningsgrundlag er ikke kun nødvendigt for den øverste ledelse. Hele organisationen skal gerne have adgang til relevant information når og hvor de har brug for det.
„En organisations ambition om at blive datadreven skal kædes sammen med en indsigt i hvad de forskellige brugere i organisationen har af behov. Vores løsning imødekommer ønsket om at dele viden på tværs af organisationen uden samtidig at miste kontrollen over hvem der har adgang til hvad,“ tilføjer Jeppe Vestergaard.
Datadrevne organisationer er ikke begrænset af rapporteringscyklusser og på forhånd konfigurerede KPI’er. Brugen af ad hoc data er også stigende.
„Det er blevet nemmere at smelte interne og eksterne data sammen. Vi står stærkt i forholdt til sikkerheden, for når der er mange data og mange brugere, så er sikkerheden vigtig. På ad hoc delen har vi brugt meget tid på at udvikle en sikkerhedsmodel, vi kan putte ned over vores værktøj,“ siger han.

Benchmarking
Et område hvor eksterne data er særdeles brugbart er, når det kommer til benchmarking.
„Det kan være en kommune, hvor en skole ligger lavt med hensyn til omkostninger. Med vores værktøj får benchmarking et skub, fordi det bliver hurtigt at se, hvor det går godt og hente opdaterede nøgletal. Relevante nøglepersoner kan hurtig danne sig et overblik på deres platform,“ udtaler Jeppe.
Datadrevne virksomheder bruger dataindsigt både strategisk og operativt i en vedvarende spiral for at opnå konkurrencemæssige fordele. Det er sand datadreven kultur.
www.targit.com/da

Fakta:
TARGIT blev grundlagt i 1986 af den nuværende adm. direktør Morten Sandlykke. TARGIT er i dag Danmarks største udviklingshus inden for business intelligence, og kerneproduktet TARGIT Decision Suite distribueres af mere end 440 samarbejdspartnere verden over. TARGITs løsning er anerkendt af Gartner og BARC som en af de eneste BI- og analyseplatforme, der integrerer både real-time dashboards, nem adgang til analyser, brugervenlig rapportering og fuldt udbyggede løsninger til mobil brug. Læs mere på targit.com