Annonce
Annonce

Vejen til bæredygtig vækst er cirkulær

Topbillede
PR-foto: Brian Mikkelsen, erhvervsminister. Fold sammen
Læs mere

Denne artikel er en del af annoncetillæget 'Cirkulær Økonomi'. Se alle artikler her

Af Brian Mikkelsen, erhvervsminister.

Når danske topatleter får hængt medaljer om halsen for rullende kameraer ved OL i Tokyo i 2020, vil medaljerne være lavet af metaller fra elektronikaffald fra blandt andet udtjente mobiltelefoner.

OL-medaljerne er ét meget iøjnefaldende eksempel på, at det, man kalder cirkulær økonomi, er trådt ind i rampelyset over hele verden. Tanken i cirkulær økonomi er, at ressourcer genanvendes og cirkuleres i nye værdikæder til gavn for både vores økonomi og miljøet. Vi skal væk fra en ’skrald og skrot’-tankegang, hvor ting ender på lossepladsen eller forbrændingen. I stedet skal vi i højere grad se på, hvordan virksomheder kan genbruge ressourcerne.

Og det er på høje tid, at vi begynder at interessere os for en mere cirkulær økonomi. En stadig større global befolkning og middelklasse trækker i stigende grad på klodens ressourcer. Cirkulær økonomi er på verdensplan et uopdyrket forretningsområde, og der er et stort uforløst økonomisk potentiale i, at virksomhederne tænker deres forretningsmodeller mere cirkulært. Heldigvis har vi et godt udgangspunkt. Mange danske virksomheder producerer miljøbevidst og har opdaget potentialet i cirkulær økonomi. De er helt er i front, når det kommer til at genbruge og optimere forbruget af ressourcer. Danske virksomheder har derfor gode muligheder for at udvikle og eksportere løsninger på nogle af verdens ressourceproblemer og reducere virksomhedernes egne omkostninger.

Regeringen ønsker, at der skal være gode rammer for, at virksomhederne kan skabe nye forretninger i den cirkulære økonomi. Derfor nedsatte regeringen sidste efterår Advisory Board for cirkulær økonomi. Boardet af virksomhedsledere afleverede i sidste uge 27 anbefalinger til regeringen, som vi i den kommende tid vil arbejde videre med.

For eksempel foreslår Advisory Boardet at sikre bedre mulighed for at små og mellemstore virksomheder kan udforske deres cirkulære potentiale, og det anbefales, at der oprettes én myndighedsindgang, hvor cirkulære virksomheder, der oplever forskellige barrierer, hurtigt kan få afklaret, og i bedste fald afmonteret, sådanne barrierer.

Advisory Boarded anbefaler også, at erhvervslivet skal sætte mål for deres genanvendelse og cirkulære forretningsudvikling. Det ligger i fint tråd med, at det i høj grad er virksomhederne, der skal drive udviklingen mod en mere cirkulær økonomi.

Vi skal også genanvende mere. Regeringen ønsker fælles ambitiøse EU-mål for genanvendelse af affald. Målene skal samtidigt være realistiske. Vi bør fx diskutere, hvordan, der kan skabes et marked for affald, der giver virksomhederne incitamenter til at øge genanvendelsen. Det kan fx være en mere ensartet affaldshåndtering, så vi ikke har mange forskellige måder at håndtere plastaffald på. Det vil regeringen bl.a. se nærmere på i en modernisering af forsyningssektoren.

Jeg håber, at mange vil benytte bl.a. Folkemødet som en anledning til at diskutere, hvordan vi sammen kan forme fremtidens samfund i en mere cirkulær retning.

 

Denne artikel er en del af annoncetillæget 'Cirkulær Økonomi'. Se alle artikler her