Annonce
Annonce

Værdi for patienten er målet for fremtidens sundhedsvæsen

Foto: Scanpix Fold sammen
Læs mere

Trods talløse sundhedsreformer over mange årtier bliver høje- og stigende omkostninger samt højere forventninger til effektivitet og strammere budgetter ved med at fortynde kvaliteten i vores sundhedssystem. Situationen er uholdbar og alle – leverandører, sundhedsplaner, ledere og mest af alle; patienterne, vil mærke konsekvenserne, hvis vi ikke formår fundamentalt at ændre vores tilgang til, hvordan sundhedsvæsenet skal styres.

Af Katrine Schousbøll Leth, Udviklingskonsulent, Odense Kommune

​Denne artikel er en del af annoncetillæget 'Innovation i sundhedssektoren'. Se alle artikler her

Værdibaseret sundhed og pleje (Valuebased Health Care) er en relativt ny måde at tænke strategi for udviklingen af sundhedsvæsenet på. Strategien sigter mod at opnå de bedst mulige resultater for borgeren for så få ressourcer som muligt.

Umiddelbart lyder det absurd, at det ikke altid har været målet, men det har ikke førhen været muligt på samme måde, som det er i dag. Den teknologiske udvikling skaber helt nye muligheder, der dels bruges direkte i behandlingen og pleje af patienten, men også effektiviserer administrationen og behandling af data. Det betyder der bliver frigjort midler til yderligere investering i værdibaseret sundhed.

Vi oplevet at når teknologiske løsninger implementeres på sygehuse, plejecentre og i borgerens eget hjem frigøres der også tid til den enkelte patient, som derigennem vil kunne mærke øget opmærksomhed og nærvær.

Den digitale transformation er altså et fundament under værdibaseret sundhed, fordi nye løsninger både kan effektivisere de kliniske kerneprocesser og samtidig bane vej for nye behandlingsmodeller.

Individuelle behov imødekommes
Styring efter værdi for patienten indebærer, at de forskellige patientgruppers behov er udgangspunktet for indsatsen. Tidligere har man gjort brug af organisatoriske grænseflader og medicinske specialer, hvori mod tværgående, koordinerede forløb vil få stor betydning for, om strategien bag værdibaseret sundhed og pleje vil opnå succes eller ej. Denne bevægelse i sundhedssystemet ses også, når det kommer til forløbet for den enkelte borger. Forløbet skal i langt højere grad skræddersyes – til gavn for både patient/borger, kommune og sygehus/pleje. I takt med det stigende behov for sygeplejefaglige opgaver i kommuner, bl.a. pga. tidligere hjemsendelse af patienter, stiger kravene til kommunerne og dennes ressourcer.

Den elektroniske patient journal (EPJ) befinder sig centralt i denne dagsorden, som et klinisk grundsystem, der understøtter næsten alle kliniske arbejdsgange internt på hospitalerne såvel som eksternt i et sammenhængende sundhedssystem.

Beslutningerne i forbindelse med investeringer i EPJ bliver derfor afgørende for, hvordan realiseringen af visionen om værdibaseret sundhed og pleje kan realiseres. Ifølge analysehuset IDC skal ledelsen på hvert tredje hospital i Vesteuropa træffe afgørende beslutninger om nyinvestering eller opgradering af EPJ i 2017.

Øget værdi til patienten
Hele strategien bag værdibaseret sundhed er, at der styres efter effekten for patienten, således at en hver behandling tilpasses mere direkte. I plejesektoren oplever man inden for demens området en øget værdi for borgerne i form af implementering af struktur og kommunikationsværktøjer.

”Jeg var meget stresset før over hele tiden at skulle huske tingene. Når jeg har ”frøken klokken”, så kan jeg klare mig selv hele dagen, og det er det jeg allerhelst vil. Jeg er mere afslappet og bliver ikke sådan væk i tiden. Jeg vil ikke undvære den”, 53-årige, dementramte Anette Andersen om mobil-app’en DoMyDay, der hjælper hende gennem dagen.


​Denne artikel er en del af annoncetillæget 'Innovation i sundhedssektoren'. Se alle artikler her