Annonce
Annonce

Udvikling skaber innovation i den måde vi transporterer os på

PR-foto: DI Transport Fold sammen
Læs mere

Mobilitet for varer og personer er en grundsten for vækst og beskæftigelse, ja for samfundet som sådan.

Denne artikel er en del af annoncetillæget 'Fremtidens Infrastruktur'. Se alle artikler her

Af Michael Svane, Direktør, DI Transport

Bilen har i mere end 100 år sat sit præg på, hvordan samfund, økonomi og handel har udviklet sig. Nu står vi over for en epokegørende udvikling i form af selvkørende biler. Automatisering og robotter er et fast indslag i virksomhedernes dagligdag. Nu er turen så for alvor kommet til transportsektoren. Det gælder personbiler, lastbiler og busser.

Med stormskridt tegner sig en udvikling, der kommer til at skabe innovation i den måde, som vi transporterer os på.  Det er naturligvis et åbent spørgsmål, hvornår selvkørende biler for alvor bliver en del af hverdagsbilledet på det danske veje.

Buddet på, hvornår det sker, er mange. Jeg skal ikke selv gøre mig klog på det spørgsmål, men det er min klare fornemmelse, at vi vil se selvkørende biler slå igennem langt hurtigere, end vi måske går og tror. Selvkørende biler vil også ride på en bølge af deleøkonomi og digitalisering. Vi har derfor brug for økonomiske, politiske og lovgivningsmæssige rammer, der på en gang sikrer den nødvendige adræthed, men også balancerer, at der fortsat vil være konventionelle køretøjer på infrastrukturen.

Der er grund til at rose transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen for, at vi i løbet af kort tid har fået vedtaget rammerne for en forsøgsordning med selvkørende biler. Jeg er ikke i tvivl om, at vi i Danmark med en sådan lovgivning har mulighed for at byde os til i Danmark som et forsøgsland.

Michael Svane, Direktør, DI Transport

»Med stormskridt tegner sig en udvikling, der kommer til at skabe innovation i den måde, som vi transporterer os på.«


Vi har størrelsen og kompetencerne til at lægge veje m.v. til forsøgsordninger og pilotprojekter. Tag blot metroen i København, der er førerløs. Skal vi imidlertid høste de mange og store muligheder ved selvkørende biler m.m., så skal vi i evne og handling tænke dynamisk. De selvkørende biler får følgeskab af droner, førerløse tog, skibe og måske også fly. Mobilitet bliver i langt højere grad til en service, hvilket vi allerede i dag ser mange forskellige løsninger på. Især den kollektive trafik vil opleve en udvikling, hvor de kollektive trafikløsninger kombineres med mere individuelle løsninger. Det kan være delebiler, bycykler og formentlig med el som drivkraft.

Den teknologiske smeltedigel er en stor chance for Danmark – virksomheder og borgere. Skal vi høste fordelene, så kræver det digital lederskab. Det digitale lederskab skal være til stede på alle niveauer og frem for alt bygge på den forståelse, at evnen og viljen til at tænke på tværs af sektorer og brancher er afgørende.

Teknologien skaber forandringer
Det er der intet nyt i. Historisk har vi set damptog, biler og maskiner føre til forandringer. Det nye er nok hastigheden, hvormed forandringerne slår igennem.

Selvkørende biler m.v. indvarsler en udvikling med anvendelse af kunstig intelligens. Når maskiner og køretøjer så at sige begynder at ”lære af hinanden”, så begynder data for alvor at blive en ressource. Et væsentligt element i vores evne til at høste fordelene af ny teknologi og nye forretningsmodeller er vores evne til at nyttiggøre data. Det er her begrebet Big Data kommer ind i billedet.

Transportsystemet rummer megabits af informationer. Det gælder, hvad enten vi taler om forsyningskæderne for varer, persontransporten eller infrastrukturen. Teknologi forandrer, men vi kan kun omsætte disse forandringer til muligheder for den enkelte, for erhvervslivet og for samfundet, såfremt vi har den ambition, at vi i Danmark skal have alle med.

Ordet disruption har fået karakter af en udvikling, der grundlæggende vil gøre op med alt og alle. Sandt er det, at alle brancher m.v. udfordres. Set med transportbranchens øjne, så er denne udfordring grundlaget for, at vi kan udvikle nye måder at bevæge os på.  Den udvikling behøver ingen at frygte.

Regeringens nys nedsatte disruptionsråd vidner om, at der er politisk mod og vilje til at møde udviklingen. Set med transportens faste blik, så skal vi bevæge os forlæns ind i fremtiden. Transportbranchen er parat.

 

Denne artikel er en del af annoncetillæget 'Fremtidens Infrastruktur'. Se alle artikler her