Annonce
Annonce

Tysk energipolitik optimerer danske penge

billede

Europas politikere ønsker mere vedvarende energi, og derfor indretter de lovgivningen, så den gavner både klimaet og investorer. Særligt Tyskland og Frankrig byder på gunstige vilkår med mulighed for afkast på op til 30 pct.

De fleste er efterhånden enige om, at klimaudfordringerne er reelle, og samtidigt ved vi, at den grønne omstilling koster penge. Mange penge. Men det kan faktisk lade sig gøre at støtte ambitionerne om et CO2-neutralt Europa og samtidigt gøre det på en måde, så du – kære læser – optimerer din formue.
Sådan lyder budskabet fra den Aarhusianske virksomhed Sustainable Power Invest (SPI), der tilbyder kunder med frie midler mulighed for medejerskab i kampen for mere sol og vind i stikkontakten.
”Kort fortalt handler det om, at man i flere lande de seneste år har lavet lovgivning med investering i vedvarende energi for øje. Man har nogle meget ambitiøse mål
på området, og derfor ønsker man at private investorer deltager, og det betyder kort fortalt, at vi kan tilbyde en god forretning garanteret af den tyske eller franske lovgivning,” siger Jesper Skovenborg, der er partner i SPI.

Betalt på to år
Jesper Skovenborg forklarer, at virksomheden overordnet har to typer af produkter – solceller og vindmøller, med investeringer som primært har udgangspunkt i et K/S. Projekterne befinder sig i Tyskland og Frankrig, hvor regeringerne tilbyder statsgaranterede støtteordninger, der gælder 20 år frem.
Og selv om der er en række tekniske forskelle samt variationer i risiko/afkast for vind og sol, så gælder det for begge produkter, at investeringen bliver mere eller mindre fuldt ud finansieret via den topskat, den enkelte investor udskyder.
”Når skatteeffekten medregnes så har du et afkast på mellem 15 og 30 pct., og tager vi solcellerne alene så betyder det, at du på to kalenderår bliver ejer af et solcelleprojekt med meget lav risiko og et efterfølgende afkast på mellem 4-8 pct,” siger Jesper Skovenborg, der fremhæver to vigtige parametre, som man skal tage stilling til, før man investerer:
”Har du en indtægt, der betyder, at det kan betale sig rent skattemæssigt og har du tillid til den tyske eller franske stat. så har vi et yderst interessant produkt,” siger han.

Ikke for alle
Dermed understreger han også, at det selvfølgelig kræver en hvis likviditet at hoppe med på energi-vognen. Ikke mindst fordi, der med en investering i vindmøller eller solanlæg er tale om penge, som ikke kan hæves igen med kort varsel.
”Vi møder ofte udsagnet om, at det her lyder for godt til at være sandt fulgt
af spørgsmålet, hvorfor gør alle ikke det her?,” siger Jesper Skovenborg og ­fortsætter:
”Svaret er, helt enkelt: Det er ikke alle, der kan. Først og fremmest, fordi investeringen typisk er mellem 0,5 og 1 mio. kroner og dernæst fordi, der i sagens natur er tale om en illikvid investering.”

Lokale banker med
Til gengæld viser erfaringen, at investorer ofte vender tilbage, når de får mulighed for det – og ikke mindst – at afkastet på tidligere projekter er landet meget tæt på det lovede. Det forklarer Carsten B. Madsen, der ligeledes er partner i SPI og statsautoriseret revisor.
”Der er tale om yderst sikre projekter i store stabile lande, der er kendt for ikke at lave om på reglerne med tilbagevirkende kraft,” siger han og forklarer, at dette også betyder, at der altid er lokale tyske og franske banker  med i SPIs energiprojekter.
”De optræder endda som meget entusiastiske partnere i projekterne. Typisk med en belåning på ca. 80 pct. af projektet,” siger Carsten B. Madsen.
Dertil kommer, at lånene ofte er på non-recourse vilkår, dvs. hvor investor ikke påtager sig et personligt gældsansvar, men kun hæfter med det belånte solcelleanlæg eller vindmølle.

Stor driftssikkerhed
Tilbage står selvfølgelig valget mellem sol og vind, og her er der, som i alle livets forhold, både fordele og ulemper at tage højde for.
”Populært sagt kan man kalde vindmøllerne for ”aktien” og solen for ”obligationen”. Det skyldes, at solenergi har ingen bevægelige dele og dermed meget få driftsrisici, hvilket afspejles i prisen, men selvfølgelig også i afkastet,” siger Carsten B. Madsen og fortsætter.
”Vindmøllerne er der lidt flere risici ­forbundet med, men her tilbyder de store aktører i branchen til gengæld meget ­langfristede garantier mod klækkelig ­
betaling naturligvis. De garanterer så at
sige, at ­møllen er klar – men de kan selvfølgelig ikke garantere, at vinden blæser,” siger han.

 

Derfor skal du sætte dine penge i sol og vind
Sustainable Power Invest – SPI - har specialiseret sig i investering i sol- og vindenergi og administration af solcelleanlæg og vindmølleparker over hele verden. Det giver danske investorer mulighed for at placere deres penge i projekter præget af en høj grad af sikkerhed såvel som høje afkast. Men der er flere gode grunde til at overveje sol- eller vindprojekter som investeringsobjekt:

SIKKERHED
Projekterne er gennemarbejdede og udbydes i samarbejde med nøje udvalgte og erfarne partnere, der hver især er eksperter på deres felt. Dertil kommer at vedvarende energi er et område, som utvivlsomt vil være en nagelfast del af europæiske lovgiveres fokus i mange år frem og dermed også en stigende del af investeringsverdenen.

STATSGARANTI
Solcelleparkerne og til dels vindprojekterne er alle kendetegnet ved en indirekte statsgaranti på afsætningen af el. Denne statsgaranti løber typisk 20 år fra idriftsættelsen af solcelle- eller vindparken. Garantien er enten rodfæstet i et regeringsdekret eller i en lov, og typisk betales af el-forbrugerne.

HØJT AFKAST
SPIs tidligere investeringer har været kendetegnet ved et højt afkast sammenlignet med de fleste andre investeringer. Det er samtidigt med, at der er en statsgaranteret afsætning af den producerede el. Det er muligt, fordi denne type investering er en nicheinvestering, som endnu ikke udbydes igennem banker og investeringsforeninger.

FORMUEOPTIMERING
Investeringer i vindmøller og sol er kendetegnet ved et højt afkast, mulighed for risikospredning, sikkerhed og skatteoptimering som følge af reglerne om afskrivning og reglerne om skattefri succession og de muligheder, der er for at spare op i virksomhedsskatteordningen, der i skattemæssig henseende sidestiller private investorer med virksomheder.

FREMTIDENS JORDKLODE
Endelig betyder en investering i sol- eller vindenergi, at du bidrager til opfyldelsen af den ambitiøse europæiske klimapolitik samt ikke mindst, at du – i sagens natur - bliver medejer af en vedvarende energikilde, der driftssikkert producerer ren energi til glæde for fremtidens generationer.

LÆS MERE OM SUSTAINABLE POWER INVEST OG SE AKTUELLE PROJEKTER PÅ WWW.SPI.DK