Annonce
Annonce

Tre vigtige krav til fremtidens digitale sundhedsløsninger

Foto: Cambio Fold sammen
Læs mere

Øget inddragelse af patienten, relevant faglig understøttelse og effektiv ressourceplanlægning, er tre afgørende krav til fremtidens pleje- og omsorgsløsninger, lyder det fra Cambio Healthcare Systems.

Af Mathilde Forstholm

Sponseret af Cambio Healthcare Systems

Flere ældre i befolkningen, en stigning i behandlingskrævende personer, og begrænsede ressourcer, som skal håndteres smartere. Sundhedssektoren står i disse år over for massive forandringer. Cambio. Healthcare Systems, der leverer smarte løsninger til at forbedre behandlings- og patientsikkerhed i Norden, peger på tre vigtige krav, som vil få afgørende betydning for udviklingen af digitale sundhedsløsninger. Sundhedssektoren vil bl.a. møde et stigende krav fra patienter om øget inddragelse. Der vil være mere fokus på digital beslutningsstøtte, som skal forbedre behandlingen og samtidig øge patientsikkerheden. Hertil kommer et stigende behov for værktøjer, der kan effektivisere sundhedsvæsenet og optimere ressourceplanlægningen på en smart måde – uden at gå på kompromis med patientsikkerheden.

1. Patienten i fokus
Individet er i fokus som aldrig før, lyder det fra Cambio Healthcare Systems. Patienterne vil i langt højere grad tage del i deres egen behandling. Med de rigtige digitale sundhedsløsninger kan det spare sundhedsvæsenet mange ressourcer, fordi patienten selv tager ansvar.

”Vi ser en stigende tendens til, at patienter selv opsøger viden om deres sygdom på internettet, eller at de via sociale medier finder andre med samme sjældne sygdom. Det er et signal om, at patienterne er klar til at blive inddraget meget mere i deres eget sygdomsforløb. I dag kan patienter kun se deres journal på Sundhed.dk, men de kan ikke selv bidrage. Det er en parallelverden, som sundhedssektoren endnu ikke har taget del i. Netop her ligger der mange digitale muligheder for at inddrage patienten,” siger Chief Product Officer, Johanna Hultcrantz. Hun påpeger, at digitale løsninger kan guide patienter gennem deres sygdomsforløb til, hvad de selv kan gøre og hvornår – ikke mindst for at forebygge eksempelvis følgesygdomme.

2. Når teknologi redder liv
Digital beslutningsstøtte vil være en vigtig hjælp til at kunne øge patientsikkerheden i fremtiden. Medicin udvikles i dag så hurtigt, at det for lægerne kan være ekstremt svært at holde sig opdateret.

For nylig viste et svensk studie, hvordan digital beslutningsstøtte udviklet af Cambio Healthcare Systems kan identificere risikofaktorer og forhindre slagtilfælde for dermed at redde liv. I Sverige lider ca. 25-30.000 mennesker hvert år af slagtilfælde. Halvdelen dør. Af dem, der overlever, anslås det, at 3-4.000 personer om året kunne have undgået slagtilfælde, hvis de havde modtaget den rette behandling gennem f.eks. blodfortyndende medicin. Den kliniske beslutningsstøtte vil derfor også i stigende grad være et vigtigt redskab i sundhedssektoren, som kan øge patientsikkerheden:


”Med digital beslutningsstøtte kan lægen kontrollere patientens baggrund i journalsystemet og sikre den rette behandling, hvis den behandling, lægen anbefaler, afviger. Lægen vil dermed automatisk blive opdateret og vil kunne ændre behandlingen. Det redder liv,” siger Johanna Hultcrantz.

3. Den mobile behandling
Ressourceplanlægning bliver mere og mere vigtigt for sundhedssektoren i fremtiden – ikke bare på et strategisk niveau, men også i det daglige arbejde f.eks. på hospitalsgangen. Her har mobile værktøjer fra Cambio Healthcare Systems, som er udviklet til at registrere og dokumentere arbejdet ved patientens seng, lettet det daglige arbejde på sengeafsnit og øget effektiviteten og patientsikkerheden. Samtidig ser Cambio Healthcare Systems en øget tendens til, at samtaler og behandling flyttes ind i patientens eget hjem – ofte til fordele for patienten og med en stor effektiviseringsgevinst.

”I fremtiden vil behandlingen ikke nødvendigvis være knyttet til fysiske bygninger på et hospital, men sundhedssektoren vil derimod i stigende grad tilbyde behandling, hvor patienten befinder sig. Allerede nu ser vi, at chat og onlinemøder med patienter stiger eksplosivt, fordi gevinsterne er lige til at få øje på – det sparer tid og ressourcer,” siger Johanna Hultcrantz.

Denne artikel er en del af annoncetillæget 'Innovation i sundhedssektoren'. Se alle artikler her